Pressreleaser

Swedish Cancer Institute väljer RayStation för sin dosplanering

Swedish Cancer Institute i Seattle i USA, det största cancercentret inom vårdgruppen Providence Health and Services, har nu valt RayStation som primärt dosplaneringssystem.

RayStation används av andra sjukhus inom Providence Health and Services sedan 2013, och den här beställningen gör Swedish Cancer Institute till den åttonde kliniken med RayStation i gruppen. De åtta kan därmed dela data och centralisera drift och tillgång till systemet. 

I och med köpet stärker Providence Health and Services ytterligare sina möjligheter att utnyttja alla de fördelar med effektiv behandlingsplanering inom stora sjukhusgrupper som RayStation kan erbjuda.  

Swedish Cancer Institute valde RayStation efter en utvärdering av olika ledande planeringssystem på marknaden. Avgörande inför beslutet var systemets effektivitet och banbrytande funktioner så som flermålsoptimering (MCO), adaptiv planering, dose tracking och fallback-planering.  

Dave Shepard, direktör för medicinsk fysik vid Swedish Cancer Institute säger: ”Vi har, liksom många andra stora nätverk för strålbehandling inom USA, behov av att ensa våra tekniska lösningar för behandlingsplanering. Vi behöver samtidigt ha stöd för flera olika modeller och märken av linjäracceleratorer, samt kunna hantera patientdata från flera olika system. Målet är att öka vår effektivitet på flera olika nivåer samtidigt, utan att sänka ambitionen vad gäller vården av patienterna.”  

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Vi är glada att Providence Health and Services har valt att fortsatt använda RayStation. Vårt team kommer att arbeta hårt för att stötta Swedish Cancer Institute, och vi är övertygade om att RayStation levererar enastående klinisk effektivitet, snabba och flexibla arbetsflöden, samt säkerställer bästa möjliga behandling för patienter. Det känns extra bra att få leverera vårt system till ett cancercenter som grundades av en svensk läkare för nästan 90 år sedan. Det ska bli spännande att se hur vårt samarbete med Swedish Cancer Institute och Providence Health and Services utvecklas i framtiden.” 

Om Swedish Cancer Institute

Sjukhuset Swedish Hospital har sedan 1910 utgjort riktmärket för hela Seattle-området när det gäller god sjukvård. Swedish lyfts ständigt fram som Seattle-regionens bästa sjukhus, med de bästa läkarna, de bästa sjuksköterskorna och den bästa övergripande vården inom en rad olika specialistområden. Cancercentret Swedish Cancer Institute har sedan 1932 varit Seattles ledande klinik inom innovativ cancerdiagnostik, behandling och rehabilitering. Centret har förmodligen vårdat fler patienter än något annat cancercenter i hela nordvästra USA. 

Om RayCare

RayCare* representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com