Pressreleaser

Större kanadensiskt center väljer RayStation som dosplaneringssystem

CIUSSS-EMTL L´Hôpital Maisonneuve-Rosemont i Quebec, Kanada, har valt RayStation som det enda dosplaneringssystemet (TPS) på centret. Centret använder RayStation sedan 2014 för planering av svårare fall, men den nya ordern innebär en kraftig utökning av den existerande installationen och RayStation ska i fortsättningen användas vid all strålbehandling.

Det kanadensiska centret valde RayStation efter en omfattande anbudsprocess. Anläggningen använder sig av ett flertal Elekta-linacs, CT-simulatorer, MR och PET-CT. Detta blir den femte av fem genomförda anbudsprocesser i Quebec-området som RaySearch vinner.  

L´Hôpital Maisonneuve-Rosemonts val av RayStation baserades på systemets avancerade skriptningskapacitet, effektiva automatisering, hastighet samt kapacitet för VMAT och IMRT. Deformabel registrering och programmen för automatiserad adaptiv behandling samt kapaciteten för flermålsoptimering var också vinnande faktorer i anbudsprocessen.  

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Vi är glada över att RayStation än en gång har valts ut av ett större kanadensiskt center i Quebec-området och att vår etablerade kundbas i Kanada växer. Beslutet att använda RayStation som enda dosplaneringssystem visar att RayStation har enastående funktioner som är svåra för konkurrenterna att tävla mot. Vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete med l´Hôpital Maisonneuve-Rosemont. 

Om CIUSSS-EMTL L´Hôpital Maisonneuve-Rosemont
L´Hôpital Maisonneuve-Rosemont är ett integrerat akademiskt hälsocenter i östra Montreal, och man behandlar omkring 3000 patienter årligen. Det är det största sjukhuset i Quebec, med sina 700 sängar och 5000 anställda.

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och nästa generations onkologiinformationssystem RayCare* över hela världen. Över 2 600 kliniker i fler än 65 länder använder RaySearchs mjukvara för att förbättra livet och behandlingsresultat för patienter. Företaget grundades 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayCare
RayCare är designat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna hos moderna cancerkliniker. Det representerar framtiden inom onkologiinformationssystem-tekniken och stödjer visionen om ett onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter får en kombination av behandlingstyper, och RayCare är designat för att reflektera det. RayCare kommer effektivt att koordinera aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling samt kirurgi, och erbjuder avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för morgondagens krav på avancerad analys och beslutsstöd.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

 

Peter Thysell, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com