Pressreleaser

Senaste versionerna av RayCare och RayStation demonstreras på AAPM

Vid den 60:e årliga AAPM-kongressen i Nashville, USA, mellan 29 juli och 1 augusti, visar RaySearch upp sina senaste framsteg. RaySearch kommer att demonstrera RayCare 2A, den senaste versionen av det banbrytande onkologiinformationssystemet, och RayStation 8A, den senaste versionen av det innovativa dosplaneringssystemet. Nya framsteg inom utvecklingen av maskininlärningsteknik* och adaptiv strålterapi i real tid kommer också att visas upp. Deltagare är välkomna att besöka RaySearch i monter nummer 321, och demonstrationer kan bokas redan nu via www.raysearchlabs.com.

RayStation 8A 

Den nya versionen RayStation 8A innehåller ett stort antal förbättringar, inklusive fullständig planeringskapacitet för TomoTherapy®* och Radixact®-system från Accuray. RayStation har nu även stöd för TomoDirect™ utöver TomoHelical™. Andra förbättringar i RayStation 8A är stödet för TomoTherapy i Plan Explorer, utveckling av funktionerna för proton- och koljonsbehandlingar* samt utökad integration med RayCare®, nästa generations onkologiinformationssystem. Alla som använder TomoTherapy och Radixact får nu tillgång till avancerade RayStation-funktioner, inklusive flermålsoptimering (MCO), adaptiv planering och Plan Explorer. Demonstrationer kan bokas via RaySearchs eller Accurays respektive montrar.

Förbättringarna för proton- och koljonsbehandlingar inkluderar automatiskt val av range shifters för PBS-maskiner samt DICOM-export av magneter i den laterala spridningssekvensen för alla koljonsmaskiner. Kommissioneringsverktygen har finslipats så att de är enklare att använda, och RayStations fysikmodul har nu stöd för koljonsmaskiner. 

RayCare 2A 

Nya funktioner och en rad allmänna förbättringar av systemet i den nya versionen RayCare 2A kommer att demonstreras. Systemet innehåller nu även RayPACS, (ett system för arkivering och kommunikation av bilder) som gör att det går snabbt och enkelt att hämta och dela bilder. Med det unika PACS-systemet är det möjligt att tagga bilder för effektiv automatisering av arbetsflödet. RayPACS kan användas inom RayCare eller som ett fristående PACS.

Andra nya funktioner inkluderar aktivitetsbaserad och regelbaserad schemaläggning, inklusive kalendervisning och scheman för alla kliniska resurser, samt automatisk hantering av faktureringskoder från uppgifter som utförs i arbetsflödet.

VIP-visning hos Provision

Under AAPM-konferensen kommer Provision Healthcare och RaySearch att arrangera ett exklusivt evenemang vid Provision Cares protoncenter i Nashville. Centret är utrustat med den senaste och bästa tekniken inom protonbehandling med ProNova SC360 protonsystem, RayCare, samt RayStation för all dosplanering, vilket ger helt integrerade behandlingsmöjligheter och ett smidigt arbetsflöde.

Rundturen kommer att ge deltagarna en inblick i det nya centrets vision och i samarbetet mellan Provision och RaySearch för att hjälpa till med utvecklingen av RayCare.

Kvällssymposium: Advancing cancer care through software innovation

Söndagen den 29 juli, 18:30–12:00, kommer RaySearch hålla ett kvällssymposium med fokus på utveckling av cancerbehandling genom innovativ programvara. Plats: Hermitage hotel, 231 6th Ave N, Nashville.

18:30

Välkomstmingel

19:30–19:35

Välkomsttal av moderator, Marc Mlyn, RaySearch Americas.

19:35–19:55

Automatic treatment planning and machine learning from a clinical perspective

Tom Purdie, Ph.D., sjukhusfysiker på Princess Margaret cancercenter i Toronto, Kanada.

19:55–20:35

Fight cancer with code

Johan Löf, VD RaySearch Laboratories (publ), Stockholm, Sverige

20:35

Middag och mingel

Om RayCare

RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com