Pressreleaser

RayStation vann upphandling vid kanadensiskt cancercenter

Centre intégré de cancérologie de Laval, Kanada, har valt RayStation efter en offentlig upphandling. RayStation ska, som enda dosplaneringssystem, ersätta de existerande systemen. Centret har sedan 2011 utfört cancerbehandlingar för invånarna i och omkring Laval.

Centre intégré de cancérologie de Laval har fyra linacs, alla är Elekta Synergy med Agility MLC, och även avancerade bildsystem som CT, PET CT och MRI. I framtiden planerar man att expandera med MRI-simulering och ytterligare en linac för behandling av specialfall.

En nyckelfaktor vid valet av RayStation var klient-serverarkitekturen vilken centraliserar information och möjliggör enhetlighet i dosplaneringen. Även kapacitet för automatisering av planeringsprocessen för både 3D CRT och VMAT, ytterligare optimeringsverktyg som flermålsoptimering (MCO), samt dosberäkningshastigheten och stödet för adaptiv omplanering, bidrog till beslutet.

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Vi är väldigt glada över att Centre intégré de cancérologie de Laval har valt RayStation som dosplaneringssystem. Anbudsprocessen i Kanada var omfattande och intensiv. Vi stod oss bra och nu arbetar vi för att stödja de nya centren i Quebec. Det ska bli spännande att se vad framtiden bär med sig för vårt samarbete med Centre intégré de cancérologie de Laval.” 

Det här är den femte offentliga upphandlingen i Kanada som RaySearch har vunnit de senaste två åren. Minst en till upphandling i Kanada förväntas under 2018.

Om Centre intégré de cancérologie de Laval

Centre intégré de cancérologie de Laval, en del av Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval Hôpital juif de réadaptation de Laval, grundades 2011 och behandlar fler än 2000 cancerfall per år. Centret finns vid sjukhuset Hôpital de la Cité-de-la-Santé och har Laval och de omgivande regionerna som upptagningsområde.

Om RayCare

RayCare* representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com