Pressreleaser

RayStation utvalt för två proton- och koljonterapicenter i Heidelberg och Marburg

RayStation* har valts ut som dosplaneringssystem för Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) och Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrum (MIT). Den nya ordern betyder att samtliga koljonanläggningar i Europa har valt RayStation.

Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) och Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrum (MIT) i Tyskland har varit i drift sedan 2009 respektive 2015 och behandlar patienter med protoner och koljoner. De använder liknande acceleratorsystem från Siemens AG.

RayStation valdes i ett gemensamt beslut av kliniker och forskare vid HIT, MIT, Heidelberg Universitetssjukhus och det tyska cancerforskningscentret DKFZ, och systemet kommer att användas på alla fyra platser. Valet motiverades av RayStations enastående funktioner och omfattande stöd för koljonsplanering*, samt systemets kapacitet för dosplanering för konventionella behandlingsmaskiner med fotoner och TomoTerapy på samma plattform. Den fulla installationen av RayStation består av moduler för pencil beam-skanning med protoner, koljoner och heliumjoner*. Med hjälp av LEM- och MKM-modeller för radiobiologisk effekt ger modulerna en robust biologisk optimering.

Denna order är också en förutsättning för ett utvidgat samarbete att utveckla stöd även för heliumjonplanering i RayStation. En sådan överenskommelse med HIT förväntas bli klar under 2018.

Jürgen Debus, Prof. Dr.med. Dr.rer.nat. vid Heidelberg Universitetssjukhus säger: ”RayStation kommer att ge oss den ultimata flexibiliteten att optimera behandlingsplanerna för våra patienter och sömlöst integrera proton, kol och fotonplanering."

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”En av RayStations mest utmärkande styrkor är dess förmåga att sammanföra dosplaneringen för olika behandlingstekniker och maskiner. RaySearch har som mål att stödja de senaste kliniska strategierna och vi är glada över att kunna uppfylla HIT och MITs omfattande behov, då de båda befinner sig i utvecklingens framkant när det gäller cancerbehandlingar.”

Ordern kommer till stor del att levereras och generera intäkter i det andra kvartalet 2018.


Om HIT och MIT

Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) och Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrum (MIT) är gemensamt drivna cancerbehandlingskliniker i sydvästra Tyskland. HIT vid Heidelberg Universitetssjukhus var det första behandlingscentret med jonstrålning som integrerats i ett sjukhus och över 4000 patienter har behandlats där sedan starten 2009. MIT öppnade 2015 och blev då det andra centret i Tyskland och tredje i hela världen som använder sig av strålbehandling med tunga joner. Klinikernas verksamhet stödjs av Heidelbergs Universitetssjukhus och Universitetssjukhuset Giessen och Marburg.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget lanserade nyligen nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com