Pressreleaser

RayStation utvalt för nytt koljonterapicenter i Japan

RayStation* har valts ut som dosplaneringssystem för ett nytt center för koljonterapi som byggs på Yamagata Universitetssjukhus i norra Japan. Ordern representerar RayStations första installation för koljonterapi i Japan.

Koljonterapi är en avancerad form av strålbehandling som inriktar sig specifikt på cancercellerna och ger minimala skador på omgivande vävnad. Tekniken använder en koljonstråle som accelereras till upp till 70 % av ljusets hastighet. Koljonstrålar är mycket effektiva för att förstöra cancerceller och tekniken kan vara verksam mot cancerceller som är resistenta mot röntgenstrålning. En ytterligare fördel är att behandlingsperioden ofta är kortare än för andra former av strålbehandling.

RayStation valdes i ett gemensamt beslut av Yamagata Universitetssjukhus och Toshiba, som levererar behandlingssystemet. Valet motiverades av RayStations enastående funktioner och omfattande stöd för den här banbrytande behandlingstekniken. Installationen av RayStation kommer att inkludera moduler för kol-pencil beam-skanning med robust optimering (med både MKM- och LEM-modellerna) och funktioner för deformabel registrering, dose tracking och adaptiv terapi.

Centret förväntar sig att kunna behandla de första patienterna i början av 2020. Toshibas behandlingssystem kommer att bestå av två behandlingsrum, ett rum med fixerad stråle och ett rum med ett 360-graders roterande kompakt supraledande gantry. Anläggningen kommer att bli den mest kompakta installationen för koljonterapi i världen, och en av endast ett fåtal integrerade i ett allmänsjukhus.

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”RaySearch har som mål att vara ledande inom stödet för banbrytande tekniker såsom koljonterapi och vi är mycket nöjda över att kunna uppfylla kraven från Yamagata Universitetssjukhus och Toshiba. RayStation har en stark och växande användarbas i Japan och vi kommer att fortsätta fokusera resurser på den här teknologiskt framstående marknaden.”
  

Om Yamagata Universitetssjukhus.
Yamagata Universitetssjukhus är ett stort allmänsjukhus i prefekturet Yamagata i norra Japan. Sjukhuset grundades 1976 och omfattar en rad olika medicinska specialiteter, inklusive onkologi. Sjukhusets kliniska cancercenter öppnade 2007. Yamagata Universitetssjukhus arbetar utefter en filosofi för ”djupt human och pålitligt medicinsk vård”.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner*. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget lanserade nyligen nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

* Beroende på regulatoriskt godkännande på vissa marknader.
 

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com