We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RayStation-order från Universitetssjukhuset i Heidelberg i Tyskland stärker existerande samarbete

Universitetssjukhuset i Heidelberg har lagt en order på ytterligare RayStation-dosplaneringssystem för konventionella behandlingsmaskiner med fotoner. Denna order är i linje med sjukhusets ambition att ha RayStation som det huvudsakliga dosplaneringssystemet, vilket ersätter flera existerande system.

I april i år valdes RayStation som dosplaneringssystem för partikelterapi av kliniker och forskare vid Heidelberg Ion Beam Therapy Center (HIT), Marburg Ion Beam Therapy Center (MIT), Universitetssjukhuset i Heidelberg och det tyska cancerforskningscentret DKFZ. Med denna order har RayStation även valts för dosplanering för konventionell strålbehandling med fotoner.

Denna order stärker det redan existerande samarbetet med Universitetssjukhuset i Heidelberg gällande utvecklingen av onkologiinformationssystemet RayCare™*. RayStation kommer att användas av Universitetssjukhuset i Heidelberg, HIT, MIT, DKFZ samt en satellitklinik i Weinheim i närheten av Heidelberg.

Valet av RayStation motiverades av enastående funktioner och omfattande stöd för dosplanering för koljoner*, samt systemets kapacitet att planera konventionell behandling med fotoner och Accurays TomoTerapy på samma mjukvaruplattform.

Professor Jürgen Debus, ordförande för strålbehandlingsavdelningen vid Universitetssjukhuset i Heidelberg, säger: "Vi är fascinerade över de nya möjligheterna i RaySearchs dosplanering, som sömlöst integrerar alla moderna tekniker i Heidelberg, såsom protoner, tunga joner, Cyberknife och TomoTherapy, med vanliga VMAT-behandlingar."

Johan Löf, VD RaySearch säger: ”Jag är mycket nöjd med att ytterligare stärka vårt samarbete med Universitetssjukhuset i Heidelberg. Det är tillfredställande att se att RayStation tillgodoser kraven från ett av Tysklands främsta universitetssjukhus.”

Systemen som ingår i denna order har levererats och kommer att generera intäkter i det andra kvartalet 2018.

Om Universitetssjukhuset i Heidelberg

Universitetet i Heidelberg är Tysklands äldsta universitet, och de första medicinska föreläsningarna här hölls redan 1388. Idag är Universitetssjukhuset i Heidelberg ett av Europas största och mest prestigefyllda medicinska centra, med ett rykte baserat på utmärkt patientvård, forskning och undervisning. Universitetssjukhuset i Heidelberg erbjuder innovativ och effektiv diagnos och behandling för alla komplexa sjukdomar till både öppenvårdspatienter och slutenvårdspatienter. Moderna byggnader med högklassig utrustning ger medicinsk vård som uppfyller de högsta internationella standarderna. De korta avstånden och sammanlänkningen av specialistavdelningarna innebär stora fördelar för patienten, då interdisciplinärt samarbete säkerställer en optimal behandling.

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare* till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com