We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RayStation-användare vinner världsmästerskap i dosplanering

ProKnow arrangerade nyligen det första världsmästerskapet i dosplanering någonsin, i vilket RayStation-användare fick högst poäng i två av tre planeringskategorier. Kategorierna var proton, VMAT och IMRT. Efter att alla medverkande planeringar räknats med, fick RayStation- användare fem av de tio högsta poängen. Det är extra imponerande eftersom dosplaneringssystemet som användes i framtagandet av dosplanen som kom på andra plats bidrog med mer än dubbelt så många planer, jämfört med RayStation.

RayStation-användaren Dennie Fransen, senior strålbehandlingstekniker vid Holland Proton Therapy Centre (HollandPTC), fick den högsta poängen i protonkategorin när alla planeringar var medräknade. Fransen har lång erfarenhet av dosplanering med flera olika behandlingssystem och -tekniker. Under de senaste 18 månaderna har han använt RayStation för intensitetsmodulerad protonterapi, en av världens mest avancerade och exakta strålbehandlingstekniker.
"Att delta i det första världsmästerskapet i dosplanering var en rolig upplevelse. Förmågan att snabbt producera högkvalitativa protonplaner i RayStation var en nyckelfaktor för den här tävlingen”, säger Dennie Fransen.

I kategorin IMRT erhöll RaySearchs forskningsingenjör Björn Andersson den högsta poängen med en automatisk planeringsteknik han nyligen utvecklat, vilken kommer att inkluderas i en framtida uppdatering av RayStation*. Den vinnande planen skapades alltså med minimal användarinteraktion. Efter att tävlingen avslutats applicerades den automatiska planeringstekniken även på kategorierna proton och VMAT, med goda resultat. ”Det är glädjande att min teknik lyckades skapa en vinnande plan. Fortsättningsvis ser jag fram emot möjligheterna som automatisk dosplanering innebär för framtidens strålbehandling” säger Björn Andersson.

Björn Hårdemark, Vice VD på RaySearch, kommenterar framgångarna: ”Det är roligt att RayStation-användare återigen har fått mycket höga poäng i en global dosplaneringstävling. ProKnow har gjort ett utmärkt jobb med att ta fram scenarier och poängsystem för att skapa en rättvis och spännande tävling. Det ska bli intressant att se hur automatisk dosplanering påverkar framtida tävlingar.”

Om ProKnow världsmästerskap:
Syftet med världsmästerskapet i dosplanering är att fastställa vilken planerare och planeringssystem som kan ta fram den främsta planen inom en utmanande och begränsad tidsram. Yrkespersoner från över 30 länder deltog i tävlingen.
Mer information om tävlingen går att finna på: https://proknowsystems.com/

Om RayStation 
RayStation integrerar RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar i ett flexibelt dosplaneringssystem. Den kombinerar unika lösningar, som verktyg för flermålsoptimering med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med förstklassig användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nu lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com