Pressreleaser

RayStation 8A erbjuder stöd för behandlingstekniken TomoDirect

RayStation släpper nu RayStation® 8A*, den senaste versionen av det innovativa dosplaneringssystemet för strålbehandling. Den nya versionen innehåller en mängd förbättringar, inklusive full planeringskapacitet för TomoTherapy®* och Radixact-systemen från Accuray samt stöd för behandlingsteknikerna TomoDirectTM och TomoHelicalTM . Andra förbättringar i RayStation 8A är stödet för TomoTherapy i Plan Explorer, utveckling av funktionerna för proton- och koljonterapi samt utökad integration med RayCare*®, nästa generations onkologiinformationssystem. 

RayStation 8A är ytterligare ett steg mot RaySearchs mål att binda samman dosplaneringen för så många behandlingssystem som möjligt, och på så sätt eliminera de komplikationer och extra steg det innebär att använda flera olika programvarusystem. Alla som använder TomoTherapy och Radixact får nu tillgång till avancerade RayStation-funktioner, inklusive flermålsoptimering (MCO), adaptiv planering och Plan Explorer.

Med tillägget av Plan Explorer-funktionen kan TomoTherapy- och Radixact- kliniker nu automatiskt skapa ett stort antal behandlingsplaner för specifika kliniska mål och kombinationer av behandlingstekniker och maskiner. Användningen av behandlingsutrustningen optimeras och dosplaneringen blir effektivare.

Förbättringarna för proton- och koljonterapi inkluderar automatiskt val av räckviddsmodifierare för PBS-maskiner samt DICOM-export av magneter i den laterala spridningssekvensen för alla jonterapimaskiner. Kommissioneringsverktygen för jonstrålning har finslipats så att de är enklare att använda, samt RayStations fysikmodul har nu stöd för jonstrålningsmaskiner.

Med RayStation 8A stärks integrationen med RayCare. De allmänna förbättringarna inkluderar möjligheten att välja fristående isocentra och/eller fristående riktningar för robust optimering, möjligheten att visa DVH i absolut volym, samt ett förbättrat användargränssnitt för DICOM-import.

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Den senaste versionen av RayStation utgör ett viktigt steg framåt. Vi är mycket nöjda med att kunna utöka vårt stöd för TomoTherapy-system och ge alla användare tillgång till innovativa RayStation-funktioner. Vi har även inkluderat några ytterligare betydelsefulla funktioner för partikelterapi, som är ett viktigt fokusområde för RaySearch. Vi har mer spännande utvecklingar på gång för framtida versioner och vi kommer att meddela dessa inom en snar framtid.”

Om RayCare
 

RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nu lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com