We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch vann upphandling för dosplaneringssystem i Quebec, Kanada

RayStation har valts som det främsta dosplaneringssystemet genom en upphandling vid Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke i Quebec i Kanada, och ersätter därmed de nuvarande dosplaneringssystemen. Centret behandlar ungefär 2000 cancerpatienter om året och har 4 linjäracceleratorer.

Genom en upphandling valdes RayStation ut som primärt dosplaneringssystem för att ersätta centrets nuvarande system. Beslutet motiverades av RayStations framstående funktioner såsom skriptning, flermålsoptimering, smidigt arbetsflöde för adaptiv strålbehandling och automatisering. Ordern omfattar ett flertal moduler inklusive Plan Explorer, AutoBreast-planering och fullt stöd för adaptiv strålbehandling. Installationen har stöd för omkring 20 användare samtidigt. 

Charles Lavoie, koordinator för sjukhusfysikergruppen, säger: ”Vi är mycket nöjda med att upphandlingen gav oss ett dosplaneringssystem som uppfyller alla våra behov. RayStation förser oss med den senaste tekniken och kan dessutom hjälpa oss att effektivisera avdelningen.  Vi ser fram emot att starta upp systemet i den kliniska verksamheten.” 

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Vi är glada över att ha vunnit ännu en viktig anbudsprocess med RayStation i Kanada. Det känns utmärkt att kunna möta alla krav från en välkänd och respekterad klinik som Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Det ska bli spännande att se hur samarbetet utvecklas.

Majoriteten av ordern har redan levererats och kommer att generera inkomst i andra kvartalet av 2018.  

Om Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

Centret behandlar ungefär 2000 patienter per år och har över 17 000 anställda, inklusive drygt 1000 läkare. Sjukhusets upptagningsområde sträcker sig från Lac-Mégantic till Ange-Gardien och har en befolkning på över 500 000 personer.

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare* till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ)  
Telefon: +46 (0)70 661 05 59 

peter.thysell@raysearchlabs.com