Pressreleaser

RaySearch utökar produktportföljen med behandlingskontrollsystemet RayCommand och får order från AVO

RaySearch har beslutat att utveckla ett behandlingskontrollsystem, RayCommand. Den första kunden blir Storbritannien-baserade Advanced Oncotherapy plc (AVO), som utvecklar nästa generations protonbehandlingsteknologi. RayCommand kommer att användas vid det första LIGHT-systemet (Linac Image Guided Hadron Technology) på protonbehandlingskliniken som just nu byggs på Harley Street i London.

RaySearchs huvudprodukt idag är RayStation, ett dosplaneringssystem (TPS) för strålbehandling. Det används till att producera en sekvens av maskininställningar – en strålbehandlingsplan – designad för att ge en optimal dosfördelning till en patient, så att områden med cancerceller behandlas och frisk vävnad skonas. Planeringsprocessen involverar detaljerad modellering av patientens anatomi och behandlingsmaskinens komponenter för att med hög precision bestämma rätt dosfördelning.

I slutet av 2017 lanserades RaySearchs första version av onkologiinformationssystemet (OIS) RayCare*. Ett OIS används för att koordinera alla de komplexa procedurer som ingår i en heltäckande cancerbehandling. Det inkluderar hantering av diagnostik och konsultationsanteckningar, tillhandahållande av multidisciplinära tumor boards, schemaläggning av resurser, datainsamling, betalningsuppgifter och uppföljningsresultat. RayCare är designat kring patientcentrerade aktiva arbetsflöden som hjälper till att öka effektiviteten och behandlingskvaliteten. 

Nu har RaySearch beslutat att utveckla ett behandlingskontrollsystem (TCS), RayCommand. Ett TCS är länken mellan ett TPS och OIS å ena sidan och behandlingsmaskinen å andra sidan. Det koordinerar de olika inblandade systemen, så som klinikens bildhanteringssystem, strålbehandlingssystem och patienthanteringssystem. Detta är av högsta vikt för att kunna leverera säkra och effektiva patientbehandlingar. För protonbehandlingsinstallationer med multipla rum finns också ett extra behov av att koordinera aktiviteter mellan rummen för att maximera utnyttjandet av strålen och minimera väntetider.

Beslutet att bygga ett TCS är sammankopplat med en order från AVO för dess första protonbehandlingsklinik. AVO har tidigare köpt RayStation och RayCare, och har nu beställt RayCommand. Det innebär att AVO-kliniken i London blir först i världen med att använda en allomfattande mjukvarulösning från RaySearch med både TPS, OIS och TCS. De välintegrerade produkterna utgör ett säkert och effektivt system. RayCommand kommer att bygga på den användarvänlighet och detaljnoggrannhet som kännetecknar RayStation och RayCare.

En annan viktig aspekt av RayCommand är att systemet möjliggör adaptiv omplanering under pågående behandlingstillfälle. Stöd för omplanering mellan behandlingstillfällen har alltid varit en viktig del av RayStation, men klinisk implementering har varit omständlig med andra OIS på marknaden. Detta är något som avsevärt förbättras med RayCare. För omplanering under pågående behandlingstillfälle måste dock ett TCS vara involverat, och flera av dagens TCS är inte byggda för detta. RaySearch är övertygade om att kombinationen RayCare, RayStation och RayCommand kommer att erbjuda en användarupplevelse av högsta standard.

Nicolas Serandour, VD AVO, säger: ”RayStation var det självklara valet av TPS för att komplettera vår avancerade protonbehandlingsteknologi. Det är också tydligt att RayCare representerar nästa generations OIS. På samma sätt ville vi kunna erbjuda nästa generations TCS-system, som kan utnyttja möjligheterna i LIGHT till fullo. Vi är därför nöjda över att RaySearch valde att gå in på den marknaden och att arbeta tillsammans med oss för att utveckla en fullt integrerad lösning med vår teknologi. Den enade TPS-OIS-TCS-LIGHT-kedjan förväntas också erbjuda en sannerligen personifierad vård till våra protonbehandlingsinstallationer.”

Johan Löf, VD RaySearch säger: ”Vi är alla på samma sida i kampen mot cancer och det är genom att arbeta tillsammans i en miljö med både konkurrenter och partners som vi kan åstadkomma mest. Genom att introducera RayCommand, ett öppet och självständigt TCS, kan vi möjliggöra för fler aktörer att erbjuda högkvalitativa lösningar i behandlingsrummet. AVO är ett utmärkt exempel på en sådan aktör, och vi är exalterade att arbeta tillsammans med dem för att avancera cancerbehandlingar.”

Ordervärdet för RayCommand är 3,6 MEUR och förväntas generera intäkter om cirka 1,8 MEUR inom de närmsta 12 månaderna, och resterande delar inom 36 månader.

Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10/12 2018 kl.13.42 CET

Om Advanced Oncotherapy

Advanced Oncotherapy plc (AVO) är en leverantör av partikelterapi med protoner som fokuserar på att fånga upp och använda det bästa inom modern teknik. Advanced Oncotherapys team Applications of Detectors and Accelerators to Medicine (ADAM SA), baserat i Genève, fokuserar på utvecklingen av en märkesskyddad accelerator kallad Linac Image Guided Hadron Technology (LIGHT), en linjäraccelerator med bildstyrd hadronteknik. LIGHT-systemets kompakta konfiguration levererar protonstrålar på ett sätt som understödjer högre precision och elektronisk kontroll. Advanced Oncotherapy erbjuder vårdgivare prisvärda system som gör det möjligt för dem att behandla cancer med en innovativ teknik och minska behandlingsrelaterade biverkningar. Advanced Oncotherapy bevakar marknaden oavbrutet för att fånga upp nya förbättringar i leverans av protoner, och de söker aktivt efter samarbeten med leverantörer av dessa innovativa tekniker. Mer information Om Advanced Oncotherapy finns på: www.avoplc.com

Om RaySearch

RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. Föreaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och nästa generations onkologiinformationssystem RayCare över hela världen. Över 2 600 kliniker i fler än 65 länder använder RaySearchs mjukvara för att förbättra livet och behandlingsresultat för patienter. Företaget grundades 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayCare

RayCare är designat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna hos moderna cancerkliniker. Det representerar framtiden inom onkologiinformationssystem-tekniken och stödjer visionen om ett onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter får en kombination av behandlingstyper, och RayCare är designat för att reflektera det. RayCare kommer effektivt att koordinera aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling samt kirurgi, och erbjuder avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för morgondagens krav på avancerad analys och beslutsstöd.

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

 

Peter Thysell, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com