We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch släpper en ny version av RayCare OIS

RaySearch har nu släppt RayCare 2A, den senaste versionen av det banbrytande onkologiinformationssystemet (OIS). RayCare är utformat för att understödja arbetsflödet på ett modernt onkologicenter, sammankoppla de olika onkologiska disciplinerna, öka effektiviteten och säkerställa optimal användning av resurserna.

RayCare utvecklas snabbt med hjälp av klinisk återkoppling från flera av världens ledande cancercenter. Den första kliniska versionen av RayCare kom ut på marknaden i december 2017, och cancernätverket Iridium i Belgien började använda systemet i den kliniska verksamheten endast två månader senare. RayCare 2A introducerar nya funktioner och en rad allmänna förbättringar av systemet.

Nya funktioner inkluderar aktivitetsbaserad och regelbaserad schemaläggning för alla kliniska resurser, hantering av kliniska dokument och formulär anknutna till aktivitetshanteringen, samt ytterligare funktioner för behandlingshantering. RayCares avancerade funktioner för arbetsflöden har förstärkts ytterligare för att möjliggöra individanpassning av arbetsflödet runt enskilda patienter, samt automatisk framtagning och hantering av faktureringskoder inom de aktiviteter som utförs i arbetsflödet.

RayCare 2A innehåller även RayPACS, ett unikt PACS (system för arkivering och kommunikation av bilder) som gör inhämtning och delning av bilder snabbt och enkelt. RayPACS är fullt integrerat med RayCares system för arbetsflödeshantering vilket gör det möjligt att automatisera arbetsflöden för bildtagning. Alla DICOM- och icke-DICOM-objekt som är relevanta för strålningsonkologi kan lagras, och regler för DICOM-dirigering kan enkelt implementeras baserat på DICOM-taggar.

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Den senaste versionen av RayCare är ett viktigt steg mot målet att skapa ett OIS som har stöd för och sammanlänkar onkologiska arbetsflöden och tar automatiseringen vidare till nya nivåer. Genom att kombinera vår tekniska innovation med expertisen hos våra kliniska partners omdefinierar vi vad som kan göras med ett OIS.”

Om RayCare

RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ)  

Telefon: +46 (0)70 661 05 59 

peter.thysell@raysearchlabs.com