Pressreleaser

RaySearch släpper en ny version av RayCare OIS

RaySearch har nu släppt RayCare 2C*, en ny version av nästa generations onkologiinformationssystem (OIS). RayCare är utformat för att stödja arbetsflödet på ett modernt onkologicenter, sammankoppla de onkologiska disciplinerna, öka effektiviteten och säkerställa optimal användning av resurser. RayCare utvecklas i hög takt i samarbete med några av världens ledande cancercenter, och detta är den tredje av tre planerade versionssläpp under 2018.

Den första kliniska versionen av RayCare släpptes på marknaden i december 2017, och cancernätverket Iridium i Belgien började använda systemet endast två månader senare. Och i Nashville, USA, har Provision CARES Proton Therapy Center använt RayCare som enda OIS för att hantera sina patienter sedan centret öppnade i somras. 

RayCare 2C lägger till nya avancerade funktioner för arbetsflöden och förbättrad aktivitetshantering,

som till exempel orderhantering i anslutning till arbetsflöden. Funktionen för orderhantering låter läkare automatiskt trigga arbetsflöden och automatiserade aktiviteter i systemet. Det kommer att öka effektiviteten och förbättra kommunikation och överlämningar mellan klinikerna samt ge en aktuell bild av orderstatus.  

Patientjournalen har utökats med flera funktioner, såsom hantering av kliniska prövningar med indikatorer för deltagande i prövningar i patientöversikten. Patientens grundläggande vitala värden såsom puls, blodtryck och vikt samt labbresultat visas också i patientjournalen. 

Den nya versionen inkluderar även genomgående förbättringar av produkten, såsom verktyg för rigid registrering av bilder och förbättrad integration med RayStation. 

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Det är spännande att få presentera de nya avancerade funktionerna i RayCare 2C. Dessa funktioner är nödvändiga för att erbjuda fullt stöd för ett fristående cancercenter, som exempelvis Provision i Nashville. RayCare har använts i den kliniska verksamheten i nästan ett år nu och det känns mycket bra att allt har fungerat som planerat. Dessutom hjälper RayCare redan till med effektivitetsvinster vid två cancercenter. Det här är bara början. Tillsammans med våra RayCare-partners bygger vi ett OIS som möter behoven hos den moderna onkologin och omdefinierar cancervården.”  

Om RaySearch 
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder RaySearch programvara för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. 

Om RayCare 
RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för att möta morgondagens behov av avancerad analys och beslutsunderstöd.  

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som valts av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar funktioner som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att klinikerna kan utnyttja den befintliga utrustningen maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, nästa generationens onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för patienter över hela världen.
 

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com