Pressreleaser

RaySearch släpper en ny version av onkologiinformationssystemet RayCare

RaySearch Laboratories AB (publ) har nu släppt RayCare 2B*, den senaste versionen av det banbrytande onkologiinformationssystemet (OIS). RayCare är utformat för att understödja arbetsflödet på ett modernt onkologicenter, sammankoppla de olika onkologiska disciplinerna, öka effektiviteten och säkerställa optimal användning av resurserna.

RayCare utvecklas snabbt med hjälp av klinisk återkoppling från flera av världens ledande cancercentra. Detta är den andra av tre planerade versionssläpp under 2018.  

Den första kliniska versionen av RayCare kom ut på marknaden i december 2017, och cancernätverket Iridium i Belgien började använda systemet i den kliniska verksamheten endast två månader senare. Provision CARES Proton Therapy Center i Nashville, USA, har använt RayCare tillsammans med RayStation för att hantera sina patienter sedan centret öppnade i juli i år.  

RayCare 2B introducerar nya funktioner och systemövergripande förbättringar i användbarheten, inklusive stöd för full behandlingsleverans, arbetsflödeshantering och aktivitetsbaserad bildgranskning offline. Andra funktioner för vårdadministration inkluderar stöd för hantering av ekonomisk information, som till exempel försäkringsinformation och auktoriseringshantering samt stöd för hantering av externa kontakter, remitterande kliniker och andra externa enheter.  

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Den senaste versionen av RayCare är ett viktigt steg på vägen för vårt OIS. Tempot för våra versionssläpp är satt för att stödja våra kliniska partners med en kontinuerlig, stark utveckling som skapar en ny definition av vad ett OIS kan göra. 

Om RayCare

RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com