We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch publicerar finansiell kalender för 2019 och ändrar datum för årsstämman

RaySearch Laboratories AB (publ) (”RaySearch”) publicerar idag bolagets finansiella kalender för 2019 och ändrar datum för årsstämman till den 21 maj 2019, istället för som tidigare kommunicerats den 28 maj 2019.

RaySearchs årsstämma 2019 äger rum tisdagen den 21 maj 2019 klockan 18.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 44 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju (7) veckor innan bolagsstämman ska äga rum.

Kommande informationstillfällen från RaySearch;

Bokslutskommuniké 2018                                  20 feb

Delårsrapport för första kvartalet 2019                9 maj

Årsstämma 2019                                                  21 maj

Halvårsrapport 2019                                            22 aug

Delårsrapport för tredje kvartalet 2019         14 nov

Mer information och bolagets finansiella kalender finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.raysearchlabs.com/investor/ 

Om RaySearch

RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och nästa generations onkologiinformationssystem RayCare* över hela världen. Över 2,600 kliniker i fler än 65 länder använder RaySearchs mjukvara för att förbättra livet och behandlingsresultat för patienter. Företaget grundades 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayCare

RayCare är designat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna hos moderna cancerkliniker. Det representerar framtiden inom onkologiinformationssystem-tekniken och stödjer visionen om ett onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter får en kombination av behandlingstyper, och RayCare är designat för att reflektera det. RayCare kommer effektivt att koordinera aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling samt kirurgi, och erbjuder avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för morgondagens krav på avancerad analys och beslutsstöd.

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

 

Peter Thysell, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com