Pressreleaser

RaySearch publicerar årsredovisning för 2017

RaySearch Laboratories AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2017 på webbsidan.
Dokumentet inkluderar även RaySearchs bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport.

Årsredovisningen för räkenskapsperioden 1 januari – 31 december 2017 finns nu tillgänglig på:
www.raysearchlabs.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Årsredovisningen i tryckt format finns att beställa via epost:
ir@raysearchlabs.com 

Som tidigare har kommunicerats hålls RaySearchs årsstämma den 30 maj 2018 kl. 18.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 44, plan 7, Stockholm. Anmälan om deltagande ska ske senast den 24 maj 2018 kl. 16.00.

Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 12.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Löf, VD                       Tel: +46 8 510 530 00          Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO               Tel: +46 70 661 0559           Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. I december 2017 lanserade bolaget nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com