We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch och Princess Margaret Cancer Center ingår strategiskt partnerskap för att forma framtidens cancerbehandlingar

RaySearch och Princess Margaret Cancer Center, en del av University Health Network i Toronto i Kanada, har gått samman i ett strategiskt partnerskap om vidareutvecklingen av det banbrytande onkologiinformationssystemet RayCare®*. RayCare är utformat för att möta både dagens och morgondagens behov runt kliniska arbetsflöden.

RayCare är utformat för att sammanföra och ena de olika onkologiska disciplinerna – medicinsk onkologi, strålningsonkologi och kirurgisk onkologi – och bana väg för precisionsmedicin. Systemet kommer att förbättra arbetsflödet mellan olika behandlingsmodaliteter och möta kraven från nya tekniker och strategier inom cancervården.

Implementeringen av RayCare vid Princess Margaret Cancer Center kommer att ske stegvis under flera år. Vid varje fas kommer kapacitet läggas till i RayCare och existerande system bytas ut. När processen är klar kommer alla aktiviteter inom onkologin att koordineras via RayCare.

Mary Gospodarowicz, medicinsk direktör vid Princess Margaret säger: ”Här på Princess Margaret Cancer Center har vi ett starkt fokus på heltäckande cancervård och en nyckelfaktor är att kunna ena de olika kliniska disciplinerna. RayCare kommer att hjälpa oss att uppnå detta. Systemet kommer även att ge oss en integrerad plattform för cancerinformatik som bygger på de betydande framsteg vi har gjort inom området. Det här är ett samarbete som kommer att forma framtiden för onkologisystem.”

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Princess Margaret Cancer Center är ett av världens viktigaste cancercentra och deras erfarenhet och insikter är ovärderliga för den fortsatta utvecklingen av RayCare. Vårt samarbete har pågått i över tio år och är ett av de ben som hela RaySearch arbete för bättre cancervård vilar på. Tillsammans tar vi cancervården till nya nivåer och gör det möjligt med verkligt patientcentrerad vård.”

Om Princess Margaret Cancer Center

Princess Margaret är ett heltäckande cancercenter med över 17 000 nya patienter per år och en personalstyrka på över 3000 personer. Centret är på nästan 79 000 kvadratmeter med 38 600 kvadratmeter är avdelat för forskning. Centret har plats för 202 slutenvårdspatienter och det finns 17 strålbehandlingsmaskiner på en och samma plats, vilket gör det till Kanadas största anläggning för cancerbehandling, och en av de största i hela världen. Genom pågående forskning, utbildning och innovationer fortsätter Princess Margaret att ligga i framkanten av medicinsk, kirurgisk och strålningsonkologi, och de omfamnar de senaste teknikerna och de bästa internationella strategierna för patientvård.

Om RayCare

RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com