Pressreleaser

RaySearch och NIRS/QST, Japan, inleder samarbete om partikelbehandling

RaySearch har tillsammans med National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology (QST) i Chiba, Japan, kommit överens om både ett forskningssamarbete och ett licensavtal. QST är en föregångare inom partikelbehandling, och grundades 2016 när National Institute of Radiological Sciences (NIRS) slogs samman med delar av Japan Atomic Energy Agency.  

Forskningssamarbetet kommer att fokusera på utvecklingen av partikelbehandling med pencil beam-skanning (PBS). Forskare från RaySearch och NIRS kommer att undersöka och utveckla områden så som biologisk modellering av partikelstrålning och dosfraktionering, robust strålbehandling samt planoptimeringsalgoritmer. Partnerskapet inkluderar ett långvarigt licensieringsavtal vilket låter RaySearch integrera den så kallade microdosimetric kinetic model (MKM), utvecklad av NIRS, i sitt dosplaneringssystem RayStation.  

Strålbehandling med partiklar, där tumören behandlas med protoner eller tyngre joner som helium eller kol, är en avancerad form av cancerbehandling. Under 1990-talet banade NIRS vägen för den kliniska implementeringen av partikelbehandling med koljoner, och utvecklingen av MKM för dosberäkning med behandlingsoptimering var ett viktigt steg på den vägen.

MKM kommer att vara tillgänglig i kommande RayStation-releaser senare i år*. Användare kommer att kunna kombinera MKM med befintliga och nya funktioner för pencil beam-skanning med kol-joner, så som robust 4D biologisk optimering, deformerbar registrering, dos ackumulering och plan adaption.

Koji Noda, generaldirektör för NIRS, säger: ”Samarbetet med RaySearch är viktigt för den globala utvecklingen av partikelbehandling. Tillsammans vill vi utveckla teknologin för att förbättra patientresultat i hela världen.”

Johan Löf, VD på RaySearch, säger: ”NIRS är världsledande i att utveckla nya tekniker inom partikelbehandlingar, och RaySearch är ledande inom mjukvara för avancerad cancerbehandling. Vi ser mycket fram emot detta samarbete och de kliniska fördelar som implementeringen i RayStation kommer att resultera i.”

Om NIRS/QST  

NIRS grundades 1957 med uppdraget att vidareutveckla tillämpad forskning och grundforskning till radiologisk vetenskap i Japan. Under följande årtionden har uppdraget utförts inom områdena ”aggressiv” och ”passiv” tillämpning av strålning. Den aggressiva tillämpningen inkluderar avbildande av biologiska förändringar på molekylärnivå, och cancerbehandling med högenergi-partikelstrålning. Den passiva tillämpningen är inriktad på att tydliggöra de biologiska konsekvenserna av strålning och förebyggande av skadliga effekter, samt utbildning av kommande forskare inom fältet. QST bildades i april 2016 när NIRS slogs samman med kvantstråle- och kärnfusionsavdelningarna från Japan Atomic Energy Agency. 

Om RayStation 

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch  

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nu lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För mer information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com