Pressreleaser

RaySearch och Eckert & Ziegler BEBIG ingår partnerskap om brachyterapi

RaySearch och Eckert & Ziegler BEBIG, en ledande europeisk producent av brachyterapiprodukter, har skrivit under ett partnerskapsavtal. Både dosplaneringssystemet RayStation® och onkologiinformationssystemet RayCare* kommer att integreras* med Eckert & Ziegler BEBIGs brachyterapisystem. 

Detta gör det möjligt för Eckert & Ziegler BEBIG att erbjuda en komplett lösning för brachyterapi inklusive behandlingsenheter, dosplanering och informationshantering för onkologi. Samarbetet följer RaySearchs linje att ha stöd för så många behandlingssystem och strategier som möjligt.

Brachyterapi är en strålbehandlingsteknik som innebär att ett litet radioaktivt implantat förs in i patientens vävnad, direkt in i tumören eller mycket nära den. Implantatet kan vara tillfälligt eller permanent. Genom användandet av implantat är det möjligt att ge en högre stråldos till ett mindre område än vad som är möjligt med andra former av strålbehandling, och därmed minimeras skadorna på omgivande vävnad och organ. Brachyterapi används oftast vid behandling av prostatacancer men kan även användas inom många andra områden, inklusive cancer i hjärnan, ögat, lungorna och huden.

Dr. Harald Hasselmann, VD på Eckert & Ziegler BEBIG, säger: ”Vi är mycket nöjda med det nya partnerskapet med RaySearch – det utlovar en väg till bättre integrering av brachyterapi i arbetsflödet för dagens moderna strålbehandlingar. Brachyterapi kan kraftigt förbättra behandlingsutfallet, antingen som enda behandlingsmetod eller i kombination med andra behandlingar. Integration är nyckeln till framtida optimering och det här samarbetet är ett viktigt steg åt rätt håll.”

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Det är spännande att öppna upp det här behandlingsområdet för RayStation och RayCare. Brachyterapi är en mycket precis teknik, och kapaciteten hos vår programvara kommer att tillföra en ytterligare dimension till behandlingen. Vi har funnit en utmärkt partner i Eckert & Ziegler BEBIG, en ledande innovatör inom brachyterapi med en utmärkt produktportfölj. Jag ser fram emot ett framgångsrikt samarbete.”

Om Eckert & Ziegler BEBIG 

Eckert & Ziegler BEBIG är en global leverantör av strålbehandlingsprodukter och ledande inom brachyterapi i Europa. Företaget har kontor och underavdelningar i Belgien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Storbritannien, USA, Indien samt Brasilien, och har ett världsomspännande nätverk av distributörer och ombud. Eckert & Ziegler BEBIG är ett ungt företag med dynamisk tillväxt och de har ungefär 145 anställda över hela världen. Företaget är listat på Euronext-börsen sedan april 1997.

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RayCare

RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com