Pressreleaser

RaySearch och Canon Medical ingår samarbetsavtal

RaySearch Laboratories AB (publ) och Canon Medical Systems Corporation (Canon Medical) har slutit ett samarbetsavtal för att möjliggöra en smidig integration mellan RaySearchs avancerade produkter RayStation och RayCare*, och Canon Medicals bildåtergivningssystem samt avancerade visualiseringslösningar.

RayStation har funktioner för dosplanering medan onkologiinformationssystemet RayCare och dess system för bildarkivering och kommunikation, RayPACS, innehåller verktyg för bildhantering och arbetsflöden.

Samarbetet kommer att generera produkter som inledningsvis lanseras på USA-marknaden, med förhoppningen om att skapa ett mer effektivt arbetsflöde för virtuell simulering. Bild- och planeringsverktyg för strålbehandling hjälper klinikerna att besluta hur och var patienter ska behandlas, att fastställa tumörens storlek och placering, att planera inriktningen av strålningen och att beräkna lämpliga isocenterplaceringar.

RayStation Simulation erbjuder funktioner för virtuell simulering inklusive patientmodellering, isocenterplacering, export till system för markering av patienten, och strålutformning. Funktionen har ingått i RaySearchs allsidiga dosplaneringssystem i mer än två år. RayCare tillhandahåller bildhanteringen och de arbetsflödesaktiviteter som krävs för att utföra virtuella simuleringar.  

RayStation Simulation och RayCare kommer, tillsammans med Canon Medicals bildteknologi, att kunna erbjuda en fullt integrerad arbetsyta och en omfattande uppsättning verktyg. Denna tätt integrerade lösning kommer att förenkla arbetsflödet och hjälpa behandlingsplanerarna att skapa den bästa strålningsplanen för patienten. 

Toshio Takiguchi, VD Canon Medical säger: “Det här samarbetet är ett bra exempel på Canon Medicals filosofi ’Made for Life’. Vi kan ge kliniker och deras patienter en kombination av den bästa medicinska bildteknologin och den bästa tekniken för onkologisk informationshantering, vilket ger vård av högre kvalitet till en lägre kostnad. Med detta partnerskap vill vi, tillsammans med RaySearch, ge den onkologiska vårdkedjan ytterligare fördelar av högupplöst bildåtergivning.” 

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”För oss är samarbetet med Canon Medical jättespännande, det kommer att öppna upp en ny marknad för RaySearch där vi kan göra stor skillnad. Samarbetsavtalet hjälper oss att göra arbetsflödena smidigare, med målet att öka effektiviteten. Det ska bli roligt att se var den här relationen för oss i framtidens avancerade cancervård.” 

Om Canon Medical Systems Corporation

Canon Medical Systems Corporation utvecklar och tillverkar diagnostiska bildsystem som CT, MRI, ultraljud och röntgen samt kliniska laboratoriesystem. De levererar till ungefär 140 länder och regioner runt hela världen och erbjuder teknologi som ger snabbare diagnos och tidig behandling. Under sin slogan "Made for Life" (Made for Partnerships, Made for Patients, Made for You.) bidrar Canon Medical Systems till smidigare styrning av sjukhus och erbjuder en rad patientvänliga vårdsystem och tjänster. Företaget har en lång tradition av att arbeta för god vård.

Om RayCare

RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com