We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch får betydande order för RayStation från stor tillverkare av strålbehandlingsmaskiner

RaySearch Laboratories AB (publ) har tagit emot en betydande order för strålbehandlingssystemet RayStation från en större tillverkare av strålbehandlingsmaskiner. RayStation erbjuder högkvalitativ användarvänlighet och banbrytande funktioner, som flermålsoptimering, 4D-adaptiv strålbehandling samt maskininlärningsfunktioner*.

Med den här ordern kommer RayStation att användas tillsammans med en strålbehandlingsmaskin för foton- och elektronbehandling, och kommer att stötta maskinens avancerade behandlingsmetoder.

Johan Löf, VD på RaySearch, säger: “Vi är väldigt glada att RayStation återigen har valts som dosplaneringssystem för en maskin inom strålbehandling. RayStation innehåller flera toppmoderna funktioner som är viktiga i kampen mot cancer. Jag är glad att vi kan säkerställa att maskinen använder sin fulla kapacitet för att leverera bästa möjliga behandlingar till cancerpatienter.”

Ordern är värd 5,3 MEUR, exklusive serviceavtal, och förväntas generera intäkter inom de kommande 12 månaderna.

Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28/12 2018 kl.09.30 CET.

Om RaySearch

RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och nästa generations onkologiinformationssystem RayCare* över hela världen. Över 2 600 kliniker i fler än 65 länder använder RaySearchs mjukvara för att förbättra livet och behandlingsresultat för patienter. Företaget grundades 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayCare

RayCare är designat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna hos moderna cancerkliniker. Det representerar framtiden inom onkologiinformationssystem-tekniken och stödjer visionen om ett onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter får en kombination av behandlingstyper, och RayCare är designat för att reflektera det. RayCare kommer effektivt att koordinera aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling samt kirurgi, och erbjuder avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för morgondagens krav på avancerad analys och beslutsstöd.

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

 

Peter Thysell, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com