We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Rabin Medical Center är den första israeliska kliniken som beställer RayStation

Rabin Medical Center (RMC) har valt RayStation för stråldosplanering vid Davidoff cancercenter i Petah Tikva, Israel. Detta är den första ordern från en klinik i Israel och installationen kommer att inkludera licenser för 3DCRT, IMRT, VMAT och adaptiv terapi.

Efter en utvärdering av de ledande systemen valde RMC ut RayStation, bland annat för den snabba och exakta dosberäkningen och den enastående kapaciteten för adaptiv terapi. Köpet möjliggjordes genom en donation från en kund, Ms. Desiree Dagmi, som har behandlats av Professor Eyal Fenig vid RMC. Ms. Dagmi ville visa sin tacksamhet med bidraget, vilket hjälper centret att tillhandahålla ännu bättre service till sina patienter.

RMC:s Davidoff center är ett nationellt nav för högklassig cancervård och forskning. Centret är den mest sofistikerade och innovativa anläggningen i hela Mellanöstern för behandling av maligna sjukdomar och ger heltäckande medicinsk behandling till ungefär 20 procent av landets cancerpatienter. Det patientvänliga centret integrerar alla onkologiska arbetsflöden; både slutenvård och öppenvård.

Amineh Khatib Hamad, sjukhusfysiker vid RMC, säger: ”Tidsåtgångenen är en viktig faktor på en så pass välbesökt klinik som Davidoff cancercenter. RayStation är snabbare än något annat system vid dosberäkningar med IMRT-planer och dess algoritmer ger en mer precis dosbestämning för inhomogeniteter än vårt nuvarande system. RayStation gör det möjligt att summera tidigare behandlingar med de pågående för att skapa en god representation av dosackumulering och begränsningar för riskorgan, något vi inte kan göra i dagsläget. Systemet har även det smidigaste arbetsflödet för adaptiv strålterapi, och eftersom vi behandlar över 200 patienter om dagen är det viktigt att kunna säkerställa hög behandlingsstandard och samtidigt kunna individanpassa planeringen på kortast möjliga tid.”

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”RMC är ett av Mellanösterns ledande kliniska forskningscentra och för oss är det ett nöje att kunna möta deras behov av hög hastighet och precision. Intresset för adaptiv terapi växer över hela världen och RayStations funktioner hjälper till att göra det praktiskt genomförbart kliniskt i en större skala.”

Om Rabin Medical Center (RMC) och Davidoff Center

RMC är framträdande inom Israels sjukvårdssystem. Centret skapades genom en sammanslagning av två existerande sjukhus: Beilinson och Hasharon i Petah Tikva. RMC är ett tertiärvårdscenter för patienter från hela Israel och närliggande områden, och inrymmer även ett prestigefyllt undervisningssjukhus som är anslutet till Tel Aviv University Sackler medicinska fakultet. RMC är sedan starten känt för att sätta nya standarder för medicinsk vård och för att leda genombrott inom teknik och medicinsk expertis. I Davidoff-centrets multidisciplinära team finns framstående medicinska experter inom alla viktiga områden, inklusive högt ansedda läkare och sjuksköterskor som arbetar tillsammans för att utveckla den bästa individanpassade behandlingsplanen för varje patient. Tillsammans ger de kurativ och palliativ vård samt arbetar med omfattande forskning om nya och innovativa behandlingsalternativ.

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nu lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com