Pressreleaser

Provision CARES protonterapicenter i Knoxville, Tennessee, USA, behandlar de första patienterna med RayStation och ProNova SC360 protonsystem.

Provision Healthcare, en industriledande innovatör inom heltäckande, samverkande cancerlösningar, har behandlat de första patienterna med RayStation i kombination med Provisions nyutvecklade ProNova SC360 protonterapisystem.

Denna milstolpe skapar en ny standard för toppkvalitet i kombination med den mest avancerade teknik som finns tillgänglig inom protonterapi och dosplanering. Behandlingarna utfördes med lyckat resultat och RayStation-planen fungerade smidigt i ProNovas styrsystem.

2014 blev Provision det första centret i världen att använda RayStation för kliniska protonterapibehandlingar.   Provision-nätverket har fortsatt att föra gränserna för strålbehandlingar framåt när man släppte det nya protonsystemet ProNova SC360 och behandlade den första patienten i februari 2018. De erbjuder nu det senaste inom behandlingsteknologi, individanpassad medicinsk praktik och en innovativ, integrativ strategi för heltäckande cancerbehandlingar. Centret förser patienter med avancerade cancerbehandlingar lokalt, regionalt och internationellt.

Niek Schreuder, vice VD och chefsfysiker på Provision Healthcare, säger: ”Vi har använt RayStation i den kliniska verksamheten i flera år och vi har samarbetat med RaySearch sedan vi inledde utvecklingen av SC360-systemet. Vi är överlyckliga att allt har gått så bra. Allteftersom vi öppnar nya center ute i världen tänker vi implementera RayStation, RayCare* och SC360-systemet tillsammans för att säkerställa smidig interoperabilitet och dynamiska arbetsflöden.”

Johan Löf, VD på RaySearch säger: “Vi är glada över att kunna hjälpa Provision CARES protonterapinätverk att nå denna milstolpe med en högklassig och toppmodern protonterapilösning. RayStations avancerade funktioner är en utmärkt matchning för centrets mål att öka behandlingsprecisionen och den kliniska effektiviteten. Tillsammans för vi protonterapin framåt, till stor nytta för cancerpatienterna.

Om Provision CARES protonterapinätverk   

CARES cancernätverk har sitt fokus på att erbjuda patienterna de mest heltäckande och avancerade behandlingsalternativen. Nätverket sträcker sig över hela världen och arbetar för vård i samarbete och forskning som är till för patienten och den stora striden mot cancern. Provision CARES protonterapicenter i Knoxville är det första cancercentret i sitt slag i Tennessee. Centret har som mål att ge individanpassad, heltäckande patientvård med banbrytande teknik och erbjuder en av de mest avancerade icke-invasiva cancerbehandlingarna i världen.

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com