Pressreleaser

Provision Cares Proton Therapy Nashville använder RayCare för första patientbehandlingen

Den 8:e oktober behandlades den första patienten på protoncentret Provision Cares Proton Therapy Nashville, den nyaste medlemmen av Provision CARES Cancer Network. Centret använde dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet (OIS) RayCare* för att planera och hantera protonbehandlingen, och har använt RayCare tillsammans med RayStation sedan öppnandet i juli i år.  

Nashville-centret använder det nya ProNova SC360-protonbehandlingssystemet. Det är det första centret som ansluter RayCare direkt till behandlingssystemet för att registrera och verifiera behandlingarna, och det andra i världen som använder RayCare i den kliniska verksamheten. Provision CARES Proton Therapy Knoxville var det första centret i världen att använda RayStation för klinisk protondosplanering 2014. 

RayCare är ett innovativt OIS som är utformat för att ha stöd för omfattande cancervård. RayCare kommer att, i ett samlat arbetsflöde, koppla ihop alla onkologiska discipliner så att användarna smidigt kan koordinera aktiviteter och optimera resursanvändningen. Den senaste versionen av systemet, RayCare 2B, släpptes nyligen. Nyckelfunktioner i den nya versionen är stöd för full behandlingsleverans, arbetsflödeshantering och aktivitetsbaserad bildgranskning offline. Andra funktioner för vårdadministration inkluderar stöd för hantering av ekonomisk information samt stöd för hantering av externa kontakter, remitterande kliniker och andra externa enheter. 

Mary Lou DuBois, ordförande Provision Solutions, säger: ”Vi ville utforma det här centret runt nya tekniker som kommer att förändra hur protonbehandlingar utförs. Våra planer har uppfyllts, och vi ser fram emot ett långt partnerskap med RaySearch, där vi tillsammans jobbar för att förbättra cancervården med avancerad behandlingsplanering och hantering av patientdata.” 

Johan Löf, VD på RaySearch säger: “RaySearch och Provision med sitt ProNova-system är mycket lika. Vi är båda företag som inte nöjer oss med läget idag. Ett perfekt partnerskap inleddes för några år sedan när vi tillsammans bestämde oss för att skapa nya och bättre behandlingsvägar inom protonterapi. Vi är glada över att RayCare nu är i dagligt bruk, och vi kommer fortsätta att arbeta tillsammans med våra partners globalt för att göra det till det bästa onkologiinformationssystemet för alla modaliteter.” 

Om Provision CARES protonterapinätverk

CARES Cancer Network fokuserar på att erbjuda patienterna de mest heltäckande och avancerade behandlingsalternativen genom innovativa partnerskap och strategiska samarbeten. Det växande cancernätverket sätter nya standarder för patientbehandling, forskning och vård.

Om RayCare

RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com