Pressreleaser

Protonstrålcentret Tsuyama Chuo, Japan, behandlar de första patienterna med RayStation

Sjukhuset Tsuyama Chuo i prefekturet Okayama i sydvästra Japan, använder nu RayStation i den kliniska verksamheten för att planera behandlingar med pencil beam-skanning (PBS) vid sitt protonstrålcenter för cancer. Den 15:e maj behandlades den första patienten någonsin med Mitsubishi Electrics protonterapisystem, med en dosplan som skapats i RayStation 6.

Protoncentret öppnades 2016 och drivs i samarbete med Okayama-universitet. Centret är utrustat med Mitsubishi Electrics protonterapisystem med SELECTBEAM behandlingshuvud som har kapacitet för PBS och uniform skanning (US). Tsuyama Chuo-sjukhuset har även visat intresse för PBS-behandlingar med flerbladskollimator (MLC), och inväntar marknadsgodkännande av japanska myndigheter för Mitsubishi Electrics MLC-teknik. 

Yuki Tominaga, sjukhusfysiker vid Tsuyama Chuo, säger: ”Det var en lättnad att kunna starta med PBS-behandlingar på ett säkert sätt med RayStation 6. I framtiden vill vi vara förberedda för heltäckande behandlingar med PBS, US och fotoner i kombination samt exakt dosplanering med flermålsoptimering och deformabel bildregistrering.” 

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Vi är mycket glada över den här första behandlingen med RayStation vid Tsuyama Chuo-sjukhuset. Protonterapi är ett centralt fokusområde för RaySearch och vårt mål för RayStation är att ha stöd för så många behandlingsplattformar som möjligt. Jag ser fram emot ett långt och framgångsrikt kliniskt samarbete.”  

Om Tsuyama Chuo-sjukhuset

Sjukhuset öppnade 1951 och var det första allmänsjukhuset i den norra delen av prefekturet Okayama. Protonstrålcentret för cancerbehandlingar öppnades 2016 och drivs i samarbete med Okayama Universitetssjukhus. Båda organisationerna har centrala roller inom protonstrålbehandling, klinisk forskning och utbildning vid den nya anläggningen.

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nyligen lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com