Pressreleaser

Ottawa sjukhus blir den 500:e kunden för dosplaneringssystemet RayStation

Ottawa sjukhus har lagt en order på RayStation, det innovativa dosplaneringssystemet för strålbehandling från RaySearch, och blev därmed den 500:e kunden. Sedan den första försäljningen 2009 har RaySearch arbetat hårt för att säkerställa RayStations position som det främsta dosplaneringssystemet, med den mest omfattande uppsättningen funktioner. Den stadigt växande kundbasen vittnar om det förtroende cancerkliniker världen över har för systemet.

RayStations kapacitet utökas ständigt genom regelbundna uppdateringar. Den senaste versionen, RayStation 8A*, inkluderar full planeringskapacitet för Accuray TomoTherapy®-system, utveckling av funktionerna för proton- och koljonbehandlingar och utökad integration med nästa generationens onkologiinformationssystem RayCare®*.

Systemet är uppskattat över hela världen för de avancerade funktionerna såsom VMAT, deformerbar dosackumulering, atlas-baserad segmentering och Plan Explorer, en unik funktion som gör det möjligt att skapa ett stort antal behandlingsplaner automatiskt. RayStations funktionalitet kommer fortsätta att utvecklas och utökas i en stadig takt för att ständigt förbättra behandlingsutfallet för patienterna och effektiviteten för klinikerna.

Dr. Jason Pantarotto, chef för strålmedicinprogrammet vid Ottawa sjukhus, säger: ”RayStation kompletterar den teknik vi redan har på ett väldigt bra sätt och ger oss högre effektivitet vid dosplaneringen över flera olika plattformar. Med över 5 000 strålningstillfällen, som utförs på flera olika platser, är effektivitet en nyckelkomponent i vår vårdmodell.

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Det är glädjande att RayStation nu finns hos 500 kunder över hela världen. RayStation har bevisat att det är det främsta dosplaneringssystemet, och vi har en spännande tid framför oss när vi tar automatiseringen till nya nivåer och fördjupar integrationen med RayCare, nästa generationens onkologiinformationssystem. Det här är bara början.”

Om Ottawa-sjukhuset
Ottawa sjukhus är ett av de största utbildnings- och forskningssjukhusen i hela Kanada, med över 1 100 sängplatser, ungefär 12 000 anställda och en årsbudget på över 1,2 miljarder dollar. Fokus på forskning och utbildning främjar utveckling av nya och innovativa sätt att behandla patienter och förbättra vården. Sjukhuset har flera olika campus och är anslutet till Ottawa universitet. Här utförs specialistvård för patienter från östra Ontario, men tekniken och forskningen lämnar avtryck över hela världen. Sjukhuset involverar det lokala samhället på alla nivåer som stöd för visionen om en bättre patientvård.  

Om RayCare
RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® och onkologiinformationssystemet RayCare* till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com