We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Omvandling av aktier i RaySearch Laboratories AB (publ)

I mars 2018 har på begäran av en aktieägare 200 000 aktier av serie A omvandlats till aktier av serie B. Det totala antalet röster i RaySearch uppgår därefter till 110 377 548. Det totala antalet registrerade aktier i RaySearch uppgår till 34 282 773, varav 8 454 975 är aktier av serie A och 25 827 798 är aktier av serie B.

Enligt bolagsordningen i RaySearch Laboratories AB (publ) har ägare av aktie av serie A rätt att få sådan aktie omvandlad till aktie av serie B. En sådan omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling skett, är RaySearch enligt lag skyldigt att offentliggöra uppgifter om de förändringar som omvandlingen medfört.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nu lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com 

Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
29 mars 2018 kl. 08.30 CET.