Pressreleaser

Kobe protoncenter använder nu RayStation i den kliniska verksamheten

Protoncentret i Kobe i Japan har nyligen börjat använda RayStation 7 för behandlingar i den kliniska verksamheten. Den första patienten behandlades i mars 2018 med en uniform skanning-behandlingsplan som skapats i RayStation.

Det toppmoderna centret öppnade 2017 och är en av RayStations första kliniska installationer för partikelterapi i Japan. RayStation-systemet har anpassats för Mitsubishi Electric Corporations speciella pencil beam-skanning (PBS)-teknik. Beställningen gjordes 2016 och anpassningen validerades förra året med lyckat resultat i samarbete med Mitsubishi Electric Corporation. 

Kobe protoncenter är utrustat med Mitsubishi Electric Corporations nya, multifunktionella behandlingshuvud som kan användas vid uniform skanning eller i PBS-läge och som snabbt kan växla mellan de två lägena. Den nya tekniken inkluderar ett leveranssystem med högdos-stråle som minskar strålningstiden med 75 procent, vilket underlättar behandlingen för patienten. I dagsläget används systemet i uniformt skanningsläge, och PBS kommer att introduceras inom kort. 

Tomohiro Yamashita, medicinsk fysiker vid Kobe Proton Center, säger: ”Vårt viktiga kärnuppdrag är att ge bästa möjliga protonterapi till pediatriska cancerpatienter. För att uppnå våra mål behöver vi den mest avancerade teknik som finns att tillgå, och vi ser att RayStation 7 ger oss möjligheter att tillämpa många avancerade funktioner på ett effektivt sätt. Vi hoppas att RaySearch fortsätter vara ett ledande företag inom protonterapi som hjälper oss att ge våra pediatriska patienter den bästa vården.” 

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Det känns väldigt bra att få uppleva de första patientbehandlingarna med RayStations behandlingsplaner vid Kobe protoncenter. Protonterapi är ett speciellt fokusområde för RaySearch och Japan är en av de mest teknologiskt avancerade marknaderna i världen. Vi har en stor användarbas i Japan och vi förstärker nu vår närvaro för att stödja marknaden ytterligare. Jag ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med Kobe protoncenter.” 

Om Kobe protoncenter

Kobe protoncenter är anslutet till det medicinska centret Hyogo Ion Beam med dess rika kunskap och erfarenhet av att behandla cancerpatienter med hjälp av protonterapi och koljonterapi. Kobe protoncenter grundades med målet att dra nytta av den erfarenheten för att kunna behandla alla typer av patienter, men främst pediatriska patienter, som har extra fördel av den dosfördelning som är typisk för protonterapi. Centret ligger därför i anslutning till barnsjukhuset Hyogo Prefectural Kobe och de två sjukhusen har ett nära samarbete.

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare* till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com