We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Fransk privatägd sjukhusgrupp väljer RayStation som enda dosplaneringssystem

Institut de Cancérologie de Bourgogne i Frankrike har valt RayStation som sitt enda dosplaneringssystem (TPS). Gruppen består av tre center som ligger i Auxerre, Dijon and Chalon-sur-Saône.

Klinikerna som ingår i Institut de Cancérologie de Bourgogne är alla privatägda. Ordern är viktig för RaySearch då 50 procent av marknaden för dosplaneringssystem i Frankrike består av privatägda kliniker.

RayStation kommer att fungera som det enda dosplaneringssystemet, och kommer att ersätta existerande system. Möjligheterna för klinikerna att arbeta mer med adaptiv behandling och automatiserade funktioner var viktiga kvalitéer för valet av RayStation. Utöver en utökad användarvänlighet valde Institut de Cancérologie de Bourgogne även RayStation för att kunna optimera sin planering, öka effektiviteten, samt för dess beräkningsnoggrannhet. Ordern inkluderar funktioner för adaptiv planering, automatisk bröstplanering och flermålsoptimering (MCO).

Dr François Rocher, Radio-Oncologist Associate vid Institut de Cancérologie de Bourgogne, säger: Valet av RayStation var självklart tack vare dess många kvalitéer, avancerade funktioner, dess kapacitet för innovation samt möjligheten att uppfylla de behov vi har vid Institut de Cancérologie de Bourgogne. RaySearch kan snabbt integrera med nya maskiner, de erbjuder väldigt god support och de erbjuder också möjligheten att samarbeta i olika utvecklingsprojekt. Detta är alla anledningar till varför vi valde RayStation. Vi hoppas att i framtiden kunna bidra till utvecklingen av produkterna. Vi är speciellt intresserade av RaySearch’s onkologiinformationssystem RayCare som vi följer med stort intresse.

Johan Löf, VD på RaySearch, säger: ”Jag är väldigt glad att Institut de Cancérologie de Bourgogne har valt RayStation. Den privata marknaden är mycket intressant och jag tror att RaySearch har mycket att bidra med till dessa kliniker. Jag ser fram emot vårt samarbete med Institut de Cancérologie de Bourgogne”.  

Majoriteten av denna order har levererats och kommer att generera intäkter under fjärde kvartalet 2018.

Om centret Institut de Cancérologie de Bourgogne

Institut de Cancérologie de Bourgogne är en regional grupp i Frankrike som kombinerar flera cancercenter i Dijon, Chalon-sur-Saône och Auxerre, vilket möjliggör att patienterna kan få behandling där de bor. Centret har funnits i 50 år och ligger i framkant när det kommer till att använda den senaste tekniken på marknaden, och förnyar därmed sin strålbehandlingsutrustning regelbundet.

Om RaySearch

RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och nästa generations onkologiinformationssystem RayCare* över hela världen. Över 2 600 kliniker i fler än 65 länder använder RaySearchs mjukvara för att förbättra livet och behandlingsresultat för patienter. Företaget grundades 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayCare

RayCare är designat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna hos moderna cancerkliniker. Det representerar framtiden inom onkologiinformationssystem-tekniken och stödjer visionen om ett onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter får en kombination av behandlingstyper, och RayCare är designat för att reflektera det. RayCare kommer effektivt att koordinera aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling samt kirurgi, och erbjuder avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för morgondagens krav på avancerad analys och beslutsstöd.

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

 

Peter Thysell, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com