Pressreleaser

Första patientbehandlingen med RayStation på Holland Proton Therapy Centre

Holland Proton Therapy Centre (HollandPTC) har börjat använda RayStation som dosplaneringssystem vid patientbehandlingar med Varian ProBeam® System och onkologiinformationssystemet Varian ARIA®.

HollandPTC var det första protonterapicentret som etablerades i Nederländerna. RayStation valdes bland flera olika alternativa planeringssystem efter en omfattande anbudsprocess under 2016. RayStation utmärkte sig inom flera olika nyckelområden inklusive adaptiv terapi, konnektivitet, automatisering och skriptning, användarvänlighet samt planeringsoptimering. I överenskommelsen mellan RaySearch och HollandPTC ingår både kliniska licenser och forskningslicenser.

 Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Det är roligt att se att HollandPTC har genomfört sin första patientbehandling med RayStation. Protonbehandling är ett viktigt område för RaySearch och vi har utformat RayStation för att dra full nytta av dess möjligheter. Jag ser fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete med HollandPTC, både inom den kliniska verksamheten och inom forskningen.” 

Om HollandPTC 

HollandPTC är ett fristående protonterapicenter och ett partnerskap mellan Erasmus University Medical Center, Leiden University Medical Center och Delft University of Technology. Utöver sjukvård har centret omfattande verksamhet för utbildning, forskning och utveckling.  

Om RayCare

RayCare* representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com