We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Emory Proton Therapy Center i Atlanta har valt RayStation i kombination med Varian’s ProBeam proton system

I mars 2018 valdes RayStation som dosplaneringssystem av Emory Proton Therapy Center, som ägs och drivs av Provident Resources Group Inc. Den nya anläggningen håller på att byggas i Atlanta i Georgia och de första patientbehandlingarna är planerade till slutet av 2018. De avgörande faktorerna för valet av dosplaneringssystem var, bland annat, avancerade funktioner som Monte Carlo dosoptimering, 4D-optimering och robust flermålsoptimering.

Den omfattande RayStation-installationen inkluderar VMAT, pencil beam-scanning, flermålsoptimering, biologisk optimering, fallback-planering, deformabel registrering, dose tracking, adaptiv omplanering och konturering. Majoriteten av ordern har redan levererats och genererade inkomst i första kvartalet av 2018. Ordern var en del av ett pressmeddelande den 31 mars 2018. Läs mer här.

När anläggningen tagits i drift kommer Emory Proton Therapy Center och dess kliniska partners, Emory Clinic och Emory Healthcare, ha kapacitet att behandla ungefär 1800 patienter om året, i fem behandlingsrum utrustade med Varians ProBeam protonsystem. Den teknik som kommer att finnas på plats inkluderar pencil beam-scanning och intensitetsmodulerad protonterapi, ett robotiserat positioneringssystem samt avancerad bildtagningsteknik så som datortomografi med volymetrisk bildåtergivning. Centret kommer även att vara världsledande inom forskning för protonbehandlingar.  

Mark McDonald, medicinsk direktör på Emory Proton Therapy Center, säger: ”Vårt team valde RayStation på grund av systemets avancerade funktioner för dosplanering av protonbehandling, inklusive Monte Carlo dosoptimering, 4D-optimering och flermålsoptimering. Vi anser att dessa funktioner är avgörande för utvecklingen av dosplaner med hög kvalitet och säkerhet som kan föra fördelarna med protonbehandling till patienter med ett bredare spektrum av diagnoser. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med RaySearch, som en utmärkt och innovativ partner för protondosplanering.”

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”RayStations ledande funktioner är en utmärkt matchning för Emory Proton Therapy Center, som kommer att vara ett center för protonbehandling och klinisk forskning i utvecklingens framkant. Protonterapi är ett centralt fokusområde för RaySearch, och vi utvecklar ständigt RayStations kapacitet för att inkludera avancerade funktioner så som Monte Carlo dosoptimering, för att möta behoven hos världsledande cancercenter. Vi är övertygade om att detta blir ett framgångsrikt samarbete som kommer att vara till stor nytta för många patienter i Georgia.”

Om Emory Proton Therapy Center

Emory protoncenter kombinerar världens mest avancerade strålningsteknik och strålbehandlingar med expertisen hos erkända specialister från Winship cancerinstitut på Emory Universitet, utsett till Georgias nationella cancerinstitut. När Emory protoncenter öppnar i slutet av 2018 kommer det vara det första cancercentret av sitt slag i Georgia och ett av endast några få i sydöstra USA som erbjuder patienter tillgång till denna toppmoderna typ av strålbehandling. Winship cancerinstitut arbetar i cancerforskningens frontlinje och de utvecklar och levererar några av världens mest effektiva sätt att motverka, upptäcka, diagnosticera och behandla cancer. 

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare* till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com