We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

De senaste protoninnovationerna från RaySearch visas på PTCOG 57

21–25 maj pågår kongressen PTCOG 57 i USA, där RaySearch kommer att ställa ut. Som världsledande inom protonmjukvara, kommer RaySearch att demonstrera de senaste protonnyheterna i RayStation. Dessutom kommer de senaste funktionerna av nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare, att visas upp. Välkomna att besöka oss på utställningsplats #P2, och glöm inte att boka en demo på www.raysearchlabs.com

Ledande protonfunktioner i RayStation

Inom området mjukvara för protonterapiplanering är RaySearch världsledande. En av de protonfunktionaliteter som ingår i RayStation är den väl mottagna och snabbuträknande Monte Carlo (MC)-baserade dosmotorn för PBS-planering. En ny undersökning visar att 13 av de 18 protonklinikerna som använder RayStation kliniskt, använder MC-dosmotorn. Detta bara ett år efter att den släpptes.

På PTCOG 57 kommer RaySearch att visa flera populära protonfunktionaliter, som 4D robust-optimering, adaptiv omplanering, PBS-optimering med aperturer samt loggfilsbaserad evaluering av PBS-planleverans. Andra nyheter från RayStation 7 som visas är användning av robusta bivillkor vid flermålsoptimering (MCO) och optimering med simulerad organrörelse. En funktion för kommande release av RayStation kommer också att visas, nämligen LET-baserad PBS-optimering.

Även RayStations nya funktionaliteter för planering av koljonstrålbehandling, som 4D robust-optimering, dosdeformation och dosackumulering samt adaptiv omplanering, kommer att visas.

Givande partnerskap  

Under kongressen kommer RaySearch att demonstrera resultaten av det kommersiella partnerskapet med IBA kring ett online adaptivt arbetsflöde för protonterapi, som integrerar RayStation, RayCare och IBA:s AdaptDeliver-applikation. I denna typ av arbetsflöden tas CBCT-bilder (cone beam CT) dagligen. Dessa matchas med CT-bilderna som använts i den initiala dosplaneringen och en uppdaterad dosplan skapas automatiskt. Planen kan därmed anpassas med hänsyn till patientens aktuella läge innan behandlingen inleds. Denna typ av funktionalitet möjliggörs tack vare integrationen av flera system och är positivt för patienten eftersom behandlingen blir mer exakt.

Planering med Mevions Hyperscan-teknologi kommer också att visas, vilket är ett resultat av ett pågående samarbete mellan RaySearch och Mevion.

Nyheter inom RayCare

RayCare 1 lanserades i december 2017 och används redan kliniskt på Iridium Cancer Network i Belgien, och utvecklingen av kommande versioner* går fort framåt. RaySearch kommer att demonstrera de senaste funktionerna under PTCOG 57, exempelvis avancerade verktyg för hantering av arbetsflödet och integrerat stöd för RayStations arbetsflöde vid dosplanering. RayCares digitala arbetsflöden är konfigurerbara och funktionerna för aktivitetshantering tillåter en integrerad planeringsupplevelse med RayStation, för automatisering av processteg och kommunikation runt planeringsuppgifterna.

Andra funktioner som kommer att demonstreras är det inbyggda PACS-systemet med stöd för automatisering vid bildtagning, och ett system som används i kontrollrummet vid leverans av strålbehandlingen.

Lunch symposium: “Advancing Radiation Therapy Through Software Innovation”

På fredagen den 25 maj, mellan 11:30 och 12:30, håller RaySearch ett lunchsymposium, med titeln ”Advancing radiation therapy through software innovation”. Plats: Grand Ballroom. Moderator är Marc Mlyn, Direktör RaySearch Americas Inc.

11:30 - 11:45 Välkomna  

Moderator Marc Mlyn, Direktör RaySearch Americas, Inc., New York, USA.

11:45 - 12:05 A comprehensive approach to lung treatment with 4D-robust optimization and MC dose calculation in RayStation
Chang Chang, Ph.D, D.A.B.R., Director of Physics, Texas Center for Proton Therapy, US.

12:05 - 12:25 The sharper edge: Clinical benefits of aperture-based PBS

Vinai Gondi, MD, Director of Research & Education, Northwestern Medicine Chicago Proton Center, US.

12:25-12:30 Frågor och svar

Om RayCare  

RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

Om RayStation 

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch  

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nu lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För mer information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com