We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

CHU de Québec-Université Laval i Kanada har valt RayStation i kombination med Varian’s TrueBeam linacs

CHU de Québec–Université Laval (CHU) har efter en upphandling valt RayStation som dosplanerings-system för den externa strålbehandlingen i det nya, toppmoderna cancercentret i centrala Quebec.
CHU är den största universitetssjukhusgruppen i Quebec och de förser omkring 2 miljoner människor med allmänvård och specialistvård.

Det nya cancercentret kommer att ha sju Varian TrueBeam-maskiner och avancerade bildåtergivnings-system såsom CT Sim, MR Sim och PET CT. Fyra öppna valv har reserverats för stereotaktisk och adaptiv strålbehandling. Merparten av ordern har levererats och genererade inkomst i första kvartalet 2018. Ordern var en del av pressmeddelandet den 31 mars 2018. Läs mer här. 

RayStation valdes, bland annat, tack vare sin kapacitet för adaptiv omplanering och automatisering, samt för möjligheten att omfatta ytterligare behandlingsmaskiner i framtiden. Andra avgörande faktorer var integration av dosplanering, höga beräkningshastigheter och enastående effektivitet.

Denna omfattande order inkluderar även avancerade RayStation-funktioner, såsom deformabel registrering, dose tracking, flermålsoptimering, automatiserad bröstplanering, Plan Explorer och biologisk optimering. Centret kommer att ha licenser för 85 samtidiga användare, inklusive behandlingsplanerare, sjukhusfysiker, strålningsonkologer, simuleringspersonal och administratörer. Centret förväntas behandla sina första patienter med RayStation i december 2020.

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Detta mycket avancerade center är en utmärkt kund för RayStation, som stödjer de senaste teknikerna och ett brett spektrum av behandlingsmaskiner. CHU:s val belyser vikten av oberoende utvärdering och separata val av dosplaneringssystemet och maskinerna. Jag är övertygad om att detta är framtiden för strålbehandlingscenter. Detta är en stor order för RaySearch och jag ser fram emot ett framgångsrikt partnerskap.”

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare* till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com