We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Beaumont Hospital, USA, har valt RayStation för fotonterapi

Beaumont Hospital i Royal Oak, i delstaten Michigan, har valt att signifikant utöka sin RayStation-installation och lägga till planeringskapacitet för fotonterapi till den installation för protonterapi som redan finns. RayStation kommer att användas för fotondosplanering vid Beaumont’s Hospital i Dearborn, som planerar att beställa nya linacs för systemet. Inköpet inkluderar även ytterligare funktioner och licenser för protonterapi.

Cancerprogrammet vid Beaumont är baserat på de senaste behandlingsteknikerna och är nationellt välkänt. Beaumont köpte RayStation för protonterapi 2014 och avancerade funktioner som adaptiv terapi och deformabel registrering är nyckelelement i deras arbetsflöde.

”Vi känner oss nöjda med vårt beslut att utöka RayStation för vår fotonverksamhet” säger Craig Stevens M.D, Ph.D., strålningsonkolog och styrelseordförande för strålningsonkologin vid Beaumont. RayStations toppmoderna funktioner låter oss blanda proton- och fotondosplanering, vilket gör arbetsflödet smidigare och mer effektivt.

Xuanfeng Ding, Ph.D., chefsfysiker, tillägger: ”Vi skapar ofta både en fotonplan och en protonplan och jämför dem sedan sida-vid-sida för att fastställa vilket behandlingsalternativ som är bäst för den patienten. Den deformabla registreringen har varit till stor nytta på vårt protoncenter där den hjälpt oss att utvärdera föregående dos och ta fram plansumman för aktuell CT. I kombination med den adaptiva funktionen förbättrar det definitivt kvaliteten av behandlingen för patienten samt effektiviteten av arbetsflödet.”

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Beaumont har en enastående meritlista när det gäller att använda avancerad teknologi för att fastställa vilken behandlingsmetod som är optimal för den enskilda patienten. RayStation är mycket lämplig för den typen av strategi med dess omfattande funktioner samt stöd för nyskapande tekniker och ett stort antal behandlingsmaskiner. Jag ser fram emot ett framgångsrikt partnerskap som kommer att vara till stor nytta för många patienter i Michigan.”
 

Om Beaumont Hospital
Beaumont är den största vårdorganisationen i Michigan. Den grundades 2014 med målet att ge patienter i sydöstra Michigan utomordentlig vård full av omtanke. Beaumont Health främjar ett företagsklimat där partnerskapen vårdas, och deras sjukvårdsmodell med patient- och familjeorienterad vård visar på deras strävan att involvera patienter, familjer och det lokala samhället i att ständigt förbättra hälso- och sjukvården. Med 8 sjukhus, 174 vårdcentraler, nära 5 000 läkare och 38 000 anställda bidrar Beaumont Health till ökad hälsa och välmående för boende i hela sydöstra Michigan och närliggande områden.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt mycket noggranna dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget lanserade nyligen nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
  

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com