We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Advanced Oncotherapy (AVO) väljer RayStation till det första LIGHT-systemet i centrala London

Advanced Oncotherapy plc (AVO), baserat i Storbritannien, har valt ut RayStation som dosplaneringssystem till det första LIGHT-systemet (Linac Image Guided Hadron Technology) vid en klinik för protonbehandlingar, som just nu byggs på Harley Street i London. Användare på kliniken kommer att ha tillgång till RayStations alla funktioner.

AVO och RaySearch har ingått en överenskommelse om samarbete för fullt stöd till LIGHT-systemet. LIGHT-systemet är ett modulärt protonterapisystem, baserat på innovativ teknik och utvecklat i ett gemensamt projekt av TERA-projektet och CERN i Genève i Schweiz. Systemets hjärta är ett behandlingsrum integrerat med en linjäraccelerator som accelererar protoner till energinivåer lämpliga för strålbehandling av cancer. Hela systemet är utformat för kostnadseffektivitet och har lågt underhållsbehov. Det har ett antal olika nyckelfunktioner, såsom olika storlekar på strålpunkter och snabba växlingar mellan energilägen.

Beställningen på RayStation från Harley Street ger användarna tillgång till hela spektrat av funktioner som RayStation kan erbjuda, inklusive den snabba Monte Carlo-dosmotorn för protoner, robust 4D-optimering, LET-driven optimering, deformabel registrering, dosackumulering, planadaptering, flermålsoptimering samt Plan Explorer som kan skapa dosplaner automatiskt.

Nicolas Serandour, VD AVO, säger: ”Vi är mycket glada över att samarbeta med RaySearch. RaySearch har etablerat sig som det primära valet för dosplanering för behandlingar med jonstrålning. När vi nu tar vår avancerade behandlingsteknologi för partikelterapi till marknaden, är det logiskt att använda den mest avancerade dosplaneringen som komplement. Vi tror att den synergiska kombinationen är betydande för att optimera patientvård vid det första protonterapicentret i det välkända medicinska området vid Harley Street i London.”  

Dr Jonathan Farr, Chefsfysiker AVO, säger: ”Vårt linjäraccelerator-baserade LIGHT system inkluderar många speciella funktionaliteter som kräver anpassningar. RaySearch är i en unik position att utföra detta, och kommer att leverera uppdateringar till RayStation, som stödjer LIGHT systemets avancerade förmåga, och därmed också förbättra noggrannheten och mångfalden inom protonterapi.

Johan Löf, VD RaySearch säger: ”AVO:s LIGHT-system är en toppmodern lösning för protonbehandlingar och vi är väldigt glada över att RaySearchs dosplaneringssystem valdes ut av AVO. LIGHT-systemet har flera avancerade förmågor, och RayStation kommer stödja den här banbrytande innovationen fullt ut. Det nya samarbetet är i linje med RaySearchs ambition att ha fullt planeringsunderstöd för den stora majoriteten av alla leveranstekniker som finns på marknaden. Med möjligheten att planera alla typer av strålbehandlingar på en gemensam plattform kan klinikerna välja optimal behandlingsmetod och leveransteknik för varje enskild patient. Det leder i sin tur till högre kvalitet på behandlingen och effektivare användning av de tillgängliga resurserna.”

Majoriteten av ordern har redan levererats och kommer att generera intäkter i andra kvartalet av 2018. Resterande del av ordern kommer att generera intäkter under de närmaste 36 månaderna.

Om Advanced Oncotherapy

Advanced Oncotherapy plc (AVO) är en leverantör av partikelterapi med protoner som fokuserar på att fånga upp och använda det bästa inom modern teknik. Advanced Oncotherapys team Applications of Detectors and Accelerators to Medicine (ADAM SA), baserat i Genève, fokuserar på utvecklingen av en märkesskyddad accelerator kallad Linac Image Guided Hadron Technology (LIGHT), en linjäraccelerator med bildstyrd hadronteknik. LIGHT-systemets kompakta konfiguration levererar protonstrålar på ett sätt som understödjer högre precision och elektronisk kontroll. Advanced Oncotherapy erbjuder vårdgivare prisvärda system som gör det möjligt för dem att behandla cancer med en innovativ teknik och minska behandlingsrelaterade biverkningar. Advanced Oncotherapy bevakar marknaden oavbrutet för att fånga upp nya förbättringar i leverans av protoner, och de söker aktivt efter samarbeten med leverantörer av dessa innovativa tekniker. Mer information Om Advanced Oncotherapy finns på: www.avoplc.com

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare* till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com