Pressreleaser

University of Wisconsin–Madison inleder samarbete med RaySearch om nästa generationens OIS

Department of Human Oncology vid University of Wisconsin-Madison har ingått en överenskommelse med RaySearch att gå i bräschen med RayCare® onkologiinformationssystem. Institutionen har ett starkt fokus på teknik i utvecklingens framkant, och det banbrytande systemet kommer att användas i deras multidisciplinära strategi för cancervård.

RayCare underlättar heltäckande cancerbehandling genom att sammanföra arbetsflöden för medicinsk onkologi, strålningsonkologi och kirurgisk onkologi. Systemet främjar patientcentrerad cancerbehandling samtidigt som det ökar effektiviteten i samarbetet mellan disciplinerna och möter kraven från ny teknologi.

Systemet kommer utvecklas gemensamt och i nära samverkan mellan University of Wisconsin—Madison och tre satellitkliniker, och kommer därefter förberedas för klinisk användning. Så småningom kommer alla universitetets onkologiska aktiviteter att utvärderas för koordination via RayCare. Då universitetet samtidigt har valt RayStation® som dosplaneringssystem, kommer även den ökade effektiviteten som integrationen av RayStation och RayCare ger att kunna utvärderas.

John Bayouth, Chief of Radiation Oncology Physics vid UW-Department of Human Oncology, säger: ”Vårt center har blicken riktad framåt och vi utforskar ständigt nya vägar för att förbättra vården av patienterna. RayCare utformas för att koordinera våra olika onkologiska discipliner och vi hoppas kunna ta fram den fulla potentialen hos våra mångfacetterade kliniska resurser.”

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”University of Wisconsin-Madison har en tydlig framtidsvision när det gäller cancerbehandling och forskning. RaySearch delar denna vision, och jag är stolt över att få samarbeta med dem i utvecklingen av ett OIS som utökar deras möjligheter och hjälper dem att behålla sin framträdande position.”

Om University of Wisconsin–Madison, Department of Human Oncology
Institutionen för human onkologi tillhandahåller omfattande onkologiska behandlingar för patienter, arbetar med avancerad forskning och utbildar nästa generationens vårdpersonal.  Institutionen, som är en del av UW School of Medicine and Public Health har nära 30 forskare och lärare och runt 40 doktorander och postdoktorander.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RayCare
RayCare är nästa generations OIS, utvecklat från grunden av RaySearch för att ge stöd åt de komplexa och logistiska utmaningarna inom moderna, storskaliga strålterapicenter. RayCare integrerar de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner for klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden samt adaptiv strålbehandling.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad behandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

* Med krav på marknadsgodkännande på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com