Pressreleaser

University of Washington Medical Center väljer RayStation

Department of Radiation Oncology vid UW Medical Center har köpt RayStation®, som ska bli det primära kliniska dosplaneringssystemet och den kliniska forskningsplattformen under 2017. 

RayStation kommer att användas till all klinisk dosplanering på University of Washington. Systemet får ett flertal avancerade funktioner, bland annat adaptiv planering, deformerbar registrering, backup-planering samt det unika Plan Explorer-verktyget. Plan Explorer möjliggör automatiserad generering av ett stort antal högkvalitativa behandlingsplaner för olika behandlingstekniker och maskintyper utifrån utvalda kliniska mål. 

Universitetet planerar också att fortsätta sin interna utveckling av neutronplanering, och då använda forsknings- och gränssnittsverktygen i RayStation. 

Johan Löf, VD för RaySearch Laboratories AB, säger: ”UW Medical Center är ett framstående cancercenter. Deras fokus på banbrytande vård passar perfekt ihop med RayStation, som stödjer de mest avancerade teknikerna och teknologierna för en rad olika maskiner. Vi är mycket glada över att vara en samarbetspartner för att främja både behandling och forskning.”

Om University of Washington, Department of Radiation Oncology
University of Washington räknas som ett av USA:s främsta cancercenter. Department of Radiation Oncology erbjuder ett heltäckande spektrum av strålbehandlingsalternativ för många cancertyper, däribland mycket ovanliga former av cancer. Kliniken har ett mycket brett utbud av strålbehandlingsmodaliteter. Utöver foton- och protonstrålning erbjuds både neutron- och protonpartikelbehandlingar. Ett av avdelningens kärnvärden är att tillämpa en innovativ, omvårdande, heltäckande och samarbetsbaserad arbetsmetod på sina tre serviceområden: klinisk vård, utbildning och forskning.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare®*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

* Med krav på marknadsgodkännande på vissa marknader

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com