We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

TomoTherapy-planering nu tillgängligt i RayStation

Med den senaste uppdateringen är nu TomoTherapy-planering tillgängligt i RayStation® 6*, det innovativa dosplaneringssystemet från RaySearch. Den nya versionen inkluderar även flera andra förbättringar.

RayStation är nu det enda dosplaneringssystemet med möjlighet till planering för både konventionella linjäracceleratorer och för TomoTherapy-system, vilket ger kliniker möjlighet att utföra all dosplanering på ett ställe. Detta är i linje med RaySearchs ambition att sammanföra dosplaneringen så långt det är möjligt och eliminera de komplikationer och extra steg det innebär att använda flera olika programvarusystem.

TomoTherapy-planeringen i RayStation är lättanvänd och visuell viket gör det enkelt att skapa en optimal plan. Användaren kan se MLC-bladformer, jaw-rörelser, uppskattad leveranstid och annan information som inte är lättillgänglig i andra planeringssystem för maskinen. Användaren har även tillgång till övriga avancerade funktioner i RayStation, inklusive flermålsoptimering och adaptiv planering. Optimeringsmöjligheterna för TomoTherapy-maskinen inkluderar stöd för dynamiska jaws, begränsningar av leveranstid, samt möjligheten att specificera områden som inte ska bestrålas. TomoTherapy-planering kan integreras smidigt i det kliniska arbetsflödet och behandlingsplanerna skickas till Accurays leveranssystem (IDMS 1.1 krävs).

Andra nyheter i uppdateringen inkluderar manuell redigering av trajektorier för Vero-apparater och densitetsvy för MR-planering. MR-baserad planering är en ny funktionalitet som introducerades i RayStation 6 och som gör det möjligt att använda en MR-bild som planeringsunderlag.

RayStation-kunder som använder TomoTherapy-system har visat stort intresse. Marie Tiffany, Clinical Scientist Radiotherapy Physics vid Queen Elizabeth Hospital Birmingham, UK, säger: ”TomoTherapy-maskinens mångsidighet i kombination med de avancerade verktygen för planering och utvärdering i RayStation skapar ett kraftfullt verktyg för behandling av de mest komplicerade cancerfallen.”

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Vår vision är att harmonisera dosplaneringsprocessen. TomoTherapy-planering är ett viktigt steg, och vi kommer inom en snar framtid att lägga till stöd för ytterligare system och tekniker. En sammanhållen behandlingsplanering skapar många fördelar för klinikerna, inklusive förenklade arbetsflöden och minskade krav på utbildning av personal.”

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad behandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

* Med krav på marknadsgodkännande på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com