We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Taiwans Chang Gung Memorial Hospital väljer RayStation för protonterapi

Chang Gung Memorial Hospital, ett ledande universitetssjukhus i Kaohsiung i Taiwan, har valt RayStation som det dosplaneringssystem som ska användas tillsammans med det nya protonterapisystemet från Sumitomo. 

Sjukhuset som grundades 1976 har expanderat snabbt och är nu ett av Taiwans främsta center för behandling och forskning. Proton & Radiation Therapy Center vid Chang Gung Memorial Hospital var Taiwans första protonterapicenter, och här erbjuds avancerade strålbehandlingstjänster till patienter både från Taiwan och från övriga världen. Vid centret behandlas årligen cirka 3 000 patienter med fotonstrålning och 1 500 patienter med protoner. 

Ordern till RayStation, som kommer via Sumitomo Heavy Industries, omfattar mjukvara, hårdvara, driftsättning av strålningsutrustningen, användarutbildning samt kliniska licenser. Leveransen är beräknad till augusti 2017, och driftsättningen kommer att genomföras under året. Sjukhuset beräknar att kunna behandla patienter med det nya systemet i början av 2018.  

Kazuto Kaneshige, Senior Vice President på Sumitomo Heavy Industries, Ltd., säger: ”Sumitomo är mycket glada att få tillhandahålla RayStation till Chang Gung Memorial Hospital. RayStation kommer att tillgodose sjukhusets krav och göra det möjligt att till fullo utnyttja kapaciteten i dess protonterapisystem.”

Johan Löf, VD för RaySearch, säger: ”Det är en stor glädje att kunna tillgodose dosplaneringsbehoven inom strålterapi på Chang Gung Memorial Hospital, som är en pionjär i Taiwan inom de allra senaste teknikerna. Asien är en teknologiskt avancerad marknad och ett viktigt fokusområde för RaySearch. Vi har en betydande närvaro i regionen och stödjer ett stort antal behandlingsmaskiner, och vi kommer att utöka vårt samarbete med ledande cancercenter.”

Om Chang Gung Memorial Hospital
Chang Gung Memorial Hospital erbjuder det största och mest omfattande utbudet av sjukvårdstjänster i Taiwan, och består av ett nätverk av sju sjukhusfilialer i Linkou, Taipei, Taoyuan, Keelung, Yunlin, Chiayi och Kaohsiung. Sjukhusnätverket har totalt 10 050 sängplatser. Varje år tar nätverket emot omkring 2,4 miljoner primärvårdspatienter och 8,2 miljoner patienter inom öppenvården. Uppskattningsvis har en tredjedel av Taiwans befolkning sökt vård på Chang Gung.

Om Sumitomo Heavy Industries (SHI)
SHI har arbetat inom forskning och utveckling gällande medicinsk användning av acceleratorer, såsom cyclotroner, i mer än 40 år. År 1997 levererade SHI det första protonterapisystemet till National Cancer Center Hospital East i Japan, vilket var den första sjukhusbaserade protonterapianläggningen i Japan och den andra i världen. Sedan dess har SHIs protonterapisystem levererats (eller ska enligt plan levereras) till anläggningar i Japan, Taiwan och Korea. SHI bidrar, i samarbete med kunderna, till en bred användning av protonterapi vid cancerbehandling över hela världen.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare®*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

* Med krav på marknadsgodkännande på vissa marknader

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com