Pressreleaser

RayStation vinner marknadsandelar i Nordvästra USA

Providence Health & Services är ett nätverk av sjukhus och vårdinrättningar i Alaska, Washington, Montana, Oregon och Kalifornien. De har valt RayStation som primärt dosplaneringssystem på ytterligare fyra anläggningar i Oregon och Montana. I och med denna order är nu alla Providence-anläggningar i Oregon och Montana RayStation-kliniker.

Ytterligare kliniker finns i Missoula i Montana och i Portlands storstadsområde. Tre andra Providence-sjukhus i Oregon och Kalifornien är redan RayStation-kunder, vilket gör att Providence nu har totalt sju RayStation-kliniker i sitt nätverk.

RayStation valdes efter en utvärdering av olika marknadsledande planeringssystem. Avgörande faktorer inför beslutet inkluderade systemets effektivitet och banbrytande funktioner såsom flermålsoptimering, adaptiv planering, dose tracking och fallback-planering. Förutom dessa omfattar köpet kärnfunktionerna samt deformabel registrering.

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Providence Health & Services har ambitionen att ge bästa möjliga vård till så många patienter som möjligt från hela sitt upptagningsområde. Gruppen är beroende av att RaySearch levererar enastående klinisk effektivitet, snabba och flexibla arbetsflöden, samt säkerställer bästa möjliga behandling för gruppens många patienter. Vi är stolta över att få utöka vårt stöd när nu Providence sprider fördelarna med RayStation till fler platser.”

Om Providence
Providence Health & Services är ett icke vinstdrivande katolskt nätverk av sjukhus, vårdcentraler, sjukförsäkringsföretag, läkare, kliniker och anslutna tjänsteföretag som fortsätter det vårdarbete som inleddes av nunneorden Sisters Of Providence för nära 160 år sedan.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner*. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras i december 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com