Pressreleaser

RayStation utvalt till CYCLHAD Hadronterapicenter i Frankrike (Archadeprogrammet)

Efter en konkurrensutsatt anbudsprocess har RayStation valts som dosplaneringssystem vid CYCLHAD Hadronterapicenter i Caen, Frankrike. Centret ska öppna 2018 och blir då Frankrikes tredje kliniska protoncenter.

CYCLHAD kommer att använda IBAs kompakta system ProteusOne för att utföra protonbehandlingar, och de första patienterna är planerade att behandlas i juni 2018. Centret ägs, drivs och förvaltas av SAS CYCLHAD och behandlingarna kommer att utföras av medicinska team från Centre François Baclesse, ett multidisciplinärt cancercenter i Caen.

En framtida expansionsfas för centret är inplanerad, inklusive installation av ett NHa C400 cyclotron-system för forskning med koljoner.

Inköpet av RayStation inkluderar modulerna för pencil beam-scanning, adaptiv strålterapi, biologi och patientmodellering.

Philippe Lagalle, VD på SAS CYCLHAD, säger: ”Vårt center befinner sig i utvecklingens framkant och vi behöver partners som verkligen levererar när det kommer till avancerade tekniker. RaySearch är världsledande inom dosplanering för protonterapi och har bevisad expertis i att stödja IBA-systemet. RayStations innovativa kapacitet och dess kraftfullhet kommer att hjälpa oss att fortsatt kunna erbjuda behandlingar och forskning i världsklass. Vi planerar även att utvärdera vilka möjligheter RayCare*, det kommande onkologiinformationssystemet kan erbjuda.

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Vi är stolta över att kunna hjälpa ett av Frankrikes första protoncentra. Protonterapi är ett viktigt fokusområde för RaySearch. Vi har en stor marknadsandel och fortlöpande framgångar inom området. RaySearch har ett starkt strategiskt samarbete med IBA som bygger på vår gemensamma strävan att ta protonterapi till nya höjder.

Om ARCHADE-programmet
ARCHADE (Advanced Resource Centre for Hadrontherapy in Europe), det Avancerade Resurscentret för Hadronterapi i Europa, är ett samarbetsinitiativ med avsikt att skapa ett europeiskt center för hadronterapi med forskning, utveckling och klinisk behandling. CYCLHAD Hadrontherapy Center finns i Caen i Frankrike. Centret kommer att arbeta med multidisciplinär forskning och behandla upp till 345 patienter per år med protonterapi.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras i december 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com