Pressreleaser

RayStation utvalt för toppmodernt cancercenter i Quebec

CRIC (Centre régional intégré de cancérologie) är ett initiativ för att skapa ett nytt ultramodernt cancercenter i Levis, nära Quebec City, som kommer att betjäna regionen Chaudière-Appalaches. Centret kommer ha kapacitet för att behandla upp till 1 700 patienter per år, och förväntas inleda de första behandlingarna under april 2019.

CRIC blir ett cancercenter med bred kompetens som kommer att utföra behandlingar inom medicinsk onkologi, strålningsonkologi och brachyterapi.  Målet är att kunna möta regionens behov även i framtiden, med fokus på att använda avancerad teknik för att optimera cancerbehandlingarna. CRIC kommer att ha fyra Elekta Versa HD linjäracceleratorer med två öppna valv för framtida expansioner, samt de senaste simulatorerna för MR, CT och PET CT.

Efter en anbudsprocess valdes RayStation som det enda dosplaneringssystemet för all extern strålbehandling.  CRIC-klinikens ledning anser att de avancerade funktionerna, den höga effektiviteten och kapaciteten att integreras med centrets behandlingsutrustning och OIS är nyckelfaktorer som kommer att bidra till den höga kvaliteten på deras kliniska vård.  Adaptiv terapi är ett övergripande fokus för CRIC, och RayStations avancerade stöd för denna behandlingsstrategi kommer att spela en viktig roll i det kliniska arbetsflödet. 

Installationen kommer att innehålla många av RayStations avancerade funktioner inklusive adaptiv terapi, deformabel registrering, flermålsoptimering, automatiserad bröstplanering och biologisk optimering. Köpet inkluderar 18 kliniska licenser för alla planerare, sjukhusfysiker och läkare vid kliniken.

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”CRIC har som målsättning att ge cancerbehandling i världsklass, med stöd av den senaste medicinska tekniken. Med RayStation vill vi uppfylla centrets behov av ett framtidssäkrat dosplaneringssystem med de avancerade funktioner och den flexibilitet som krävs för effektiv adaptiv terapi. Denna samverkan kommer att resultera i bästa möjliga vård för många patienter.”
       

Om CRIC
CRIC (Centre régional intégré de cancérologie) är ett samlat initiativ som inkluderar Chaudière-Appalaches Integrated Health and Social Services Center (CISSS), Ministry of Health and Social Services (MSSS) och Société québécoise des infrastructures (SQI). Det toppmoderna integrerade cancercentret som ligger i Levis i Quebec kommer ge behandling i världsklass till patienter från hela Chaudière-Appalaches-regionen.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RayCare 
RayCare* är nästa generationens OIS och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare integrerar högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation och tillför avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden samt adaptiv strålbehandling.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Företaget utvecklar även nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare. Det utgör ett nytt produktområde för RaySearch och kommer att lanseras i december 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com
     

För ytterligare information, kontakta: 
Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com