Pressreleaser

RayStation utvalt för Provision Cares Protonterapicenter i Franklin, USA

Provision Healthcare har valt RayStation för dosplanering vid det nya Provision CARES protoncenter som just nu är under uppbyggnad i Franklin, Tennessee. Centret ska utgöra en del i Provision CARES Cancer Network. 

Öppningen av centret är planerad till 2018 och det kommer då vara det första ProNova protonsystemet i världen, med supraledande magneter och avancerad bildbehandling. Den nya ProNova SC360-maskinen kommer att fullt ut stödjas av både RayStation och RayCare, det nya onkologiinformationssystemet från RaySearch. I slutet av 2017 kommer en ansökan om FDA-godkännande lämnas in för RayCare.

RayStation kommer att användas för all dosplanering vid centret. Systemet innehåller en rad avancerade funktioner som adaptiv planering, deformabel registrering och fallback-planering som gör det möjligt att utföra planeringsjämförelser mellan olika modaliteter.

David Raubach, vice VD för affärsutveckling vid Provision Healthcare säger: ”Planen var redan från början att göra detta till en av de mest avancerade protonbehandlingsklinikerna i världen ur ett teknologiskt perspektiv. Vi är mycket glada att RaySearch har ingått partnerskap med oss för att ge fullt stöd för det första och enda kompakta 360-graderssystemet. Vi är övertygade om att kombinationen av RayStation och RayCare med det nya ProNova-systemet skapar en unik plattform som sätter en ny standard för effektiva behandlingsprocesser.”

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories, säger: ”Vår filosofi är att vi ska stödja alla leveranssystem och dessutom, vilket är ännu viktigare, optimera deras potential. Mjukvara driver innovation inom onkologi idag. Med hjälp av den skapar vi nya möjligheter som förbättrar cancervården för patienterna. Vi gläder oss åt partnerskapet med Provision.”

Om ProNova-systemet
ProNova är en del av Provision Healthcare som arbetar för att göra protonterapi tillgängligt för fler patienter och läkare över hela världen. ProNova grundades av tidigare ledare från CTI Molecular Imaging, som tog tekniken för positronemissionstomografi (PET) från laboratoriet och ut till den kliniska verkligheten för miljoner patienter. Idag omdefinierar samma team cancerbehandlingar igen med introduktionen av det första och enda supraledande kompakta 360-graders protonterapisystemet. Det är det enda protonterapisystemet som utvecklats i en klinisk miljö där det dragit nytta av ständig input från läkare, sjukhusfysiker och terapeuter under utvecklingen. Systemet inkluderar toppmoderna funktioner som pencil beam-scanning och avancerad bildbehandling med CBCT, i en kompakt utformning.

Om Provision Healthcare
Provision Healthcare, LLC (Provision) bildades 2005 med syftet att utveckla innovativa vårdlösningar som fokuserar på patientvård och kliniska resultat, samt för att stödja forskning, utbildning och välgörenhet. Genom Provision CARES Cancer Network har Provision tillgång till en unik och mångsidig expertis i protonterapi som får centret att stå ut från andra proton- och cancercenterutvecklare och operatörer. Kombinationen av unik expertis och innovativ entreprenörsanda fortsätter att driva Provision framåt mot en ledande position inom industrin för cancervård och protonterapi.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras i december 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader” 

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com