We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RayStation utvalt för nytt protonterapicenter i Nederländerna

Sydöstra Nederländska Protonterapicentret (ZON-PTC) i nederländska Maastricht har valt RayStation som dosplaneringssystem efter en genomgående utvärdering av de ledande dosplaneringssystemen. Öppningen av det nya centret är planerad till början av 2019. Centret kommer att ha ett rum med Mevion S250i-plattformen för protonterapi med Hyperscan.

Maria Jacobs, VD på ZON-PTC och MAASTRO-kliniken, säger: ”Initiativet ger patienter i Nederländerna och närliggande områden tillgång till den här mycket precisa behandlingsformen. Vår plan visar även att tekniska innovationer kan vara kostnadseffektiva. RayStation är en viktig del av detta eftersom systemet kombinerar avancerade kliniska funktioner med en enastående användarvänlighet, vilket gör arbetet smidigt och effektivt.”

RayStation-konfigurationen kommer att inkludera pencil beam-skanning, deformabel registrering, dose tracking, konturering och fullständiga funktioner för adaptiv terapi. ZON-PTC är ett samarbete mellan MAASTRO-kliniken och medicincentret på Maastricht Universitet (Maastricht UMC+). I den toppmoderna enheten kan patienter från Nederländernas sydöstra region erbjudas protonterapi, och enheten kommer även ta emot patienter som remitteras från sjukhus i övriga delar av landet. Centret planerar att behandla upp till 400 patienter om året.

Geert Bosmans, chef på avdelningen för klinisk protonfysik på ZON-PTC, säger: ”RayStation är marknadens mest avancerade dosplaneringsssytem och det ger oss ett stort antal kliniska möjligheter. ZON-PTC kommer att vara ett av de första centren i världen som kombinerar RayStation med Mevions Hyperscan, och vi ser fram emot samarbetet med att implementera alla funktioner, inklusive Adaptive Aperture. Den höga beräkningshastigheten gör att RayStation är perfekt för planering av komplexa fall, och systemet har den kapacitet vi behöver för effektiv adaptiv terapi, vilket vi prioriterar starkt.

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”RaySearch har ett starkt fokus på protonterapi och vi har utformat RayStation för att uppfylla behoven hos banbrytande center som ZON-PTC. Jag är mycket nöjd över att vara en del av detta enastående samarbete, som kommer att höja livskvaliteten för många cancerpatienter.”

Om ZON-PTC
Sydöstra Nederlänska protonterapicentret (Southeast Netherlands Proton Therapy Center, ZON-PTC) är ett initiativ från MAASTRO-kliniken och Maastricht UMC+. MAASTRO-kliniken är ett ledande institut som erbjuder konventionell strålbehandling med fotoner. Maastricht UMC+ är känt både nationellt och internationellt för sitt fokus på prevention och sin integrerade strategi för sjukvård. ZON-PTC kommer att utnyttja kunskaper och expertis från båda institutionerna och kommer dela redan existerande lokaler.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras i december 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

* Med krav på marknadsgodkännande på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, President and CEO, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com