Pressreleaser

RayStation ökar sin närvaro i södra Kalifornien

Sharp Grossmont Hospital i La Mesa i Kalifornien (en del av sjukvårdsgruppen Sharp HealthCare System), har valt RayStation® som primärt dosplaneringssystem. Sharp Grossmont är det andra sjukhuset i år inom Sharp HealthCare System som väljer RayStation.

Sharp Grossmont Hospital är den största vårdinrättningen i East County San Diego-regionen och de erbjuder en rad olika specialiteter, inklusive cancerbehandling. Sjukhuset har ett starkt fokus på innovation och avancerad teknologi med stöd för teknik i utvecklingens framkant, som säkerställer högsta möjliga patientvård. De behövde ett nytt primärt dosplaneringssystem som var i linje med detta fokus.

RayStation valdes efter en utvärdering av olika marknadsledande planeringssystem. Avgörande faktorer inför beslutet inkluderade systemets effektivitet och banbrytande funktioner såsom flermålsoptimering och adaptiv planering. Förutom dessa inkluderar köpet även funktioner som dose tracking och deformabel registrering.

Dr. Kelly DeWitt, legitimerad strålningsonkolog och medicinsk direktör inom Sharp Grossmonts avdelning för strålningsonkologi, säger: ”RayStation ökar effektiviteten på Sharp Grossmont Hospitals cancercenter så att vi kan behandla fler patienter. Samtidigt gör dess mångsidighet att vi kan anpassa oss till den snabba utvecklingen inom strålningsonkologi.”

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”RayStation är utformat med stöd för de senaste behandlingsteknikerna och vi är glada över att kunna hjälpa Sharp Grossmont Hospital möta patienternas behov och behålla sin plats i strålbehandlingens framkant. Vi ökar vår globala bas och vi är mycket nöjda med den här expansionen inom Sharp HealthCare System.

Om Sharp Grossmont Hospital
Sharp Grossmont Hospital ligger i La Mesa och är den största vårdinrättningen i East County San Diego-regionen. Sjukhuset har 540 vårdplatser och fokuserar på medicinska toppresultat och avancerad teknik i varje steg i patientens vårdkedja. Sjukhuset har program inom akutvård, intensivvård, hjärtsjukvård, ortopedi, rehabilitering, beteendemedicin, neurologi, kvinnosjukvård, pediatrik och palliativ vård. Sharp Grossmont är Magnet hospital-certifierat och arbetar enligt Magnetmodellen för högkvalitativ omvårdnad. Sjukhuset har investerat i innovativ och nyskapande sjukvård och har bland annat en av de mest tekniskt avancerade akutvårdsmottagningarna i hela USA.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras i december 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.


Mer information om RaySearch finns på:
www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader


För ytterligare information, kontakta
:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com