We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RayStation och RayCare visas på ESTRO 36

6–8 maj deltar RaySearch på kongressen ESTRO 36 i Wien i Österrike. Företaget kommer att demonstrera de innovativa funktionerna hos den senaste versionen av sitt dosplaneringssystem, RayStation®. RaySearch kommer även att ge förhandsdemonstrationer av sitt kommande onkologiska informationssystem, RayCare®*, som kommer att lanseras under andra halvåret 2017. Kongressdeltagare är välkomna att besöka RaySearch i monter nr 1600, och demonstrationer kan bokas redan nu via www.raysearchlabs.com.

Nya funktioner i RayStation 6 
Både nya funktioner och en lång rad allmänna förbättringar kommer att demonstreras. Ett av de större planerade tilläggen är stödet för Accurays Radixact™system*. RayStation kommer att vara det enda systemet med möjlighet till planering för både konventionella linjäracceleratorer och för Accurays behandlingsplattform TomoTherapy, så att all dosplanering kan utföras från en punkt. Björn Hårdemark, Vice VD på RaySearch, kommer att ge en förhandsvisning av systemet i Accurays monter söndag den 7:e maj, mellan 16:05 och 16:25. Demonstrationer kan även bokas genom besök i montrarna för RaySearch och Accuray. 

RayStation 6 introducerar även samtidig optimering av flera strålgrupper för SMLC, DMLC och VMAT, samt MR-baserad planering som gör det möjligt att använda en MR-bild som planeringsbild för fotonbehandling. Andra höjdpunkter som visas är Monte Carlo-dosberäkning för PBS och PBS-planering med block.

Automatiserad planering och Plan Explorer
RayStation har omfattande funktioner för automatiserad planering som hjälper till att optimera arbetsflöden och skapa nya behandlingsmöjligheter. Plan Explorer, till exempel, gör det möjligt att automatiskt generera ett stort antal alternativa dosplaner av hög kvalitet, vilket sparar tid och ger läkaren ett stort antal valmöjligheter att ta ställning till.

Adaptiv terapi
RayStation är utformat för att göra adaptiv strålterapi enkelt att införa och använda i det kliniska arbetet. I RaySearch-montern kan besökare upptäcka hur automatiseringsfunktioner och smarta verktyg i de fullt integrerade modulerna för dose tracking och adaptiv planering gör det lätt att komma igång.

Nästa generationens OIS
RayCare har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare integrerar högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation och tillför avancerade funktioner for klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden samt adaptiv strålbehandling.

Lunchsymposium: Advancing cancer treatment through software innovation
Lördagen den 6:e maj kommer RaySearch hålla ett lunchsymposium kl 13.15–14.15 i rum LEHAR 1–3, med fokus på hur programvara driver fram innovationer inom onkologi.
Moderator: Simeon Nill, Head of Translational Radiotherapy Physics, Joint Department of Physics vid The Institute of Cancer Research och The Royal Marsden NHS Foundation Trust, London, Storbritannien.

Att förbättra cancervården genom innovativ mjukvara
Johan Löf, grundare och & VD, RaySearch Laboratories AB, Stockholm, Sverige

Hur man kan bidra till evidensbaserad strålbehandling i den dagliga rutinen. Från dröm till verklighet.
Johannes A. Langendijk, Professor and Chair vid Department of Radiation Oncology, University Medical Centre Groningen, Groningen, Nederländerna

Att använda RayStation som ett allomfattande dosplaneringssystem för att spara in läkarnas tid
Xavier Mirabel, Professor and Chair vid Department of Radiation Therapy, Centre Oscar Lambret, Lille, Frankrike

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RayCare
RayCare är nästa generations OIS, utvecklat från grunden av RaySearch för att ge stöd åt de komplexa och logistiska utmaningarna inom moderna, storskaliga strålterapicenter. RayCare integrerar de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner for klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden samt adaptiv strålbehandling.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad behandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

* Med krav på marknadsgodkännande på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com