Pressreleaser

RayStation och RayCare visas på AAPM i Denver

30:e juli till 3:e augusti ställer RaySearch ut på den 59:e årliga AAPM-kongressen i Denver, Colorado. Företaget kommer att demonstrera de innovativa funktionerna hos den senaste versionen av dosplaneringssystemet RayStation®. RaySearch kommer även att demonstrera sitt kommande onkologiska informationssystem, RayCare®*, som kommer att lanseras i december 2017. Kongressdeltagare är välkomna att besöka RaySearch i monter nr 5079, och demonstrationer kan bokas redan nu via www.raysearchlabs.com.

Nya funktioner i RayStation 6
Nya funktioner och en lång rad allmänna förbättringar kommer att demonstreras. En av de större nya funktionerna är stödet för TomoTherapy. RayStation kommer att vara det enda systemet med möjlighet till planering för både konventionell linac och för TomoTherapy-system, en möjlighet som gör att all behandlingsplanering kan utföras på samma plats.

RayStation 6 introducerar även simultan optimering av flera olika strålset för SMLC, DMLC och VMAT, samt MR-baserad planering som gör det möjligt att använda en MR-bild som planeringsbild för fotonterapi. Andra höjdpunkter som visas är Monte Carlo dosberäkning för PBS och PBS-planering med blocköppningar.

Automatiserad planering och Plan Explorer

RayStation har omfattande funktioner för automatiserad planering som hjälper till att optimera arbetsflöden och skapa nya behandlingsmöjligheter. Med Plan Explorer går det till exempel att automatiskt generera ett stort antal alternativa dosplaner av hög kvalitet, vilket sparar tid och ger läkaren ett stort antal valmöjligheter att ta ställning till.

Adaptiv terapi

RayStation är utformat för att göra adaptiv strålterapi enkelt att införa och använda i det kliniska arbetet. I RaySearch-montern kan besökare upptäcka hur automatiseringsfunktioner och smarta verktyg i de fullt integrerade modulerna för dose tracking och adaptiv planering gör det lätt att komma igång.

Nästa generationen OIS

RayCare har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare integrerar högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation och tillför avancerade funktioner for klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden samt adaptiv strålbehandling.

Kvällssymposium: För cancerbehandling framåt genom innovativ programvara

Söndag den 30:e juli kl 18:30 håller RaySearch ett kvällssymposium på Grand Hyatt Denver, med fokus på hur programvara driver utvecklingen inom onkologi framåt.
Moderator: Marc Mlyn, VD RaySearch Americas


Presentationer på symposiet

From history to future: Replacing a decade-old TPS with RayStation

Dr. Shiva Das, Medical Physicist, UNC School of Medicine, Chapel Hill, NC, USA

Fight cancer with code

Johan Löf, Founder & CEO, RaySearch Laboratories AB, Stockholm, Sweden

Anmälan till symposiet är öppen på: https://lnkd.in/ezDkpaS

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras i december 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

* Med krav på marknadsgodkännande på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, President and CEO, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com