We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RayStation har en stark närvaro på den japanska marknaden

Japan är en betydelsefull marknad för strålbehandling med en utbredd användning av avancerad teknik. Där finns även ett stort intresse för RaySearch dosplaneringssystem RayStation, och systemet är nu väletablerat i landet med en stark installerad bas. RaySearchs distributör i Japan fick 13 nya order för RayStation under tredje kvartalet 2017.

Idag använder totalt 87 strålbehandlingskliniker i Japan RayStation i sin kliniska verksamhet.12 nya order för fotonplanering och en för protonplanering. Japan är en av de ledande pionjärerna inom protonterapi och i majoriteten av de senaste upphandlingarna har RayStation valts som dosplaneringssystem.

Bland RaySearchs kunder i Japan finns numera både ledande universitetssjukhus och mindre regionala sjukhus. För att kunna ge optimal support för denna viktiga marknad har RaySearch etablerat det helägda dotterbolaget RaySearch Japan K.K., baserat i Tokyo.

Takeshi Kosuga, regional marknadschef vid RaySearch Japan K.K., säger: ”Genom att etablera det här dotterbolaget har vi stärkt supporten för våra kunder i Japan. RayStation är mycket efterfrågat och marknaden har även visat stort intresse för RayCare*, vårt nya onkologiinformationssystem som kommer ut på marknaden i december 2017.”

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories, säger: ”Jag är mycket nöjd över att vi har lyckats få en så stark position i Japan. Vår distributör har gjort ett utmärkt jobb med att etablera RayStation i landet och jag är glad att vi kan erbjuda RayStations unika fördelar till denna viktiga och sofistikerade marknad.
   

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RayCare*
RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför RayStation dosplaneringssystemtill kliniker över hela världen och distribuerar produkter genom licensavtal med ledande företag inom medicinsk teknik. Företaget utvecklar även nästa generationens onkologiska informationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch och kommer att släppas ut på marknaden i december 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

 
* Beroende på regulatoriskt godkännande på vissa marknader.


 
För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com