We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearchs VD och grundare Johan Löf utnämnd till Sveriges främsta entreprenör

Onsdagen den 1 februari utnämndes Johan Löf, VD för RaySearch, till Sveriges främsta entreprenör i den nationella finalen av EY Entrepreneur Of The Year, som sponsras av Ernst & Young, vid en galatillställning i Stockholms stadshus. Han kommer nu att representera Sverige i den globala finalen i juni, då världens främsta entreprenör ska koras.

Juryns motivering löd: ”Johan Löf har skapat ett företag som gör nytta för både individ och samhälle. Avancerade produkter och personlig och kommersiell drivkraft utmärker hans verksamhet. Fortsatt expansion står på agendan för denne entreprenör som förbättrar livskvaliteten för miljontals människor.”

Johan Löf startade medicinteknikföretaget RaySearch år 2000, grundat på sin doktorsavhandling vid Karolinska Institutet i Solna om optimering av strålbehandling. I dag har bolaget över 200 anställda och en omsättning på 531 miljoner kronor under 2016.

RaySearchs mjukvara för dosplanering, RayStation®, gör det möjligt att analysera en tumör och omgivande frisk vävnad för att kunna beräkna den optimala strålbehandlingen för varje enskild cancerpatient. RayStation är marknadens mest avancerade dosplaneringsystem. Det stödjer de senaste kliniska teknologierna och gör planeringsprocessen snabbare och enklare.

Carlos Esterling, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i Sverige, sa: ”Johan Löf är sinnebilden av en innovativ entreprenör vars fantastiska driv och exemplariska ledarskap har lett till stora framsteg inom cancervården både i Sverige och internationellt. Johan är en värdig vinnare och med tanke på att hans verksamhet är bland världens främsta, tror jag att han har fina chanser i den internationella finalen till sommaren.”

Johan Löf, VD för RaySearch, sa: ”Den här utmärkelsen är en mycket stor ära. RaySearch är i allra högsta grad resultatet av teamwork, och jag vill tacka mina kompetenta och engagerade medarbetare som har möjliggjort den här framgången. Att vara entreprenör innebär att hela tiden gå vidare och skapa nya möjligheter. Mot slutet av 2017 kommer vi att lansera nästa generations informationssystem för onkologi, RayCare®. Detta möjliggör bland annat att vi kan ta ett helhetsgrepp om cancerbehandling och leder oss in på angränsande områden som kirurgi och kemoterapi. Det här är bara början för RaySearch.”

Om EY Entrepreneur Of The Year
EY Entrepreneur Of The Year är en av världens främsta utmärkelser för entreprenörer. Det är den första internationella utmärkelsen för entreprenörer som med tydliga visioner och goda ledaregenskaper bygger upp framgångsrika företag. Tävlingen genomförs på regional, nationell och internationell nivå i fler än 140 städer i fler än 60 länder. En extern oberoende jury bedömer entreprenörerna efter kriterierna entreprenörsanda, ekonomisk utveckling, strategisk inriktning, inverkan på omvärlden, innovation samt personlig integritet och inflytande.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare®*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

 * Med krav på marknadsgodkännande på vissa marknader

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com