Pressreleaser

Raysearch utvecklar stöd för borneutroninfångningsterapi (BNCT)

RaySearch och Neutron Therapeutics, Inc., baserat i Danvers i USA, har inlett ett samarbete om dosplanering för borneutroninfångningsterapi (BNCT), en unik typ av strålbehandling som gör det möjligt att angripa cancern på cellnivå.

BNCT utförs i två steg. I steg ett får patienten en injektion med ett tumörsökande läkemedel som innehåller den icke-radioaktiva isotopen bor-10. I steg två bestrålas målområdet med neutroner med låg energi som till stor del absorberas av bor-isotopen. Absorptionen startar en reaktion som gör att isotopen avger partiklar med hög energi och kort räckvidd, och dessa partiklar förstör systematiskt tumörcellerna samtidigt som skadan på omgivande vävnad begränsas.

Som en del av denna överenskommelse kommer RayStations funktioner utökas till att ha stöd för BNTC-dosplanering*. BNCT kommer att inkluderas som en ytterligare behandlingsmodalitet i RayStation tillsammans med de existerande alternativen för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner*. BNCT-användare kommer att ha tillgång till alla RayStations avancerade funktioner såsom atlasbaserad segmentering, deformabel bildregistrering och skriptning.

Neutron Therapeutics utvecklar en komplett enrumslösning för BNCT, inklusive en acceleratorbaserad neutronkälla, utrustning för behandlingsrummet, och en dosmotor som är ansluten till ett RayStation-dosplaneringssystem. Första installationen av systemet kommer att utföras på Universitetssjukhuset i Helsingfors, och öppningen av anläggningen är planerad till 2018.

Theodore Smick, VD på Neutron Therapeutics Inc. säger: ”Vi är glada över att ha RaySearch som partner i vårt arbete att skapa en bred lösning och göra BNCT tillgängligt för de patienter som behöver det. De kliniker som vill använda denna kraftfulla behandlingsteknik behöver mjukvara av hög kvalitet för BNCT-specifik dosplanering, och RaySearch kan erbjuda det.”

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Vi är mycket nöjda över att kunna utöka RayStations kapacitet till att även ha stöd för BNCT och att få integrera Neutron Therapeutics teknologi. BNCT har stor potential och det är spännande att utforska de kliniska fördelarna och att bidra till att införliva denna behandlingsteknik i sjukhusets rutinmässiga arbetsflöde.”

Om Neutron Therapeutics
Neutron Therapeutics är ett medicintekniskt företag som utvecklar en omfattande lösning för BNCT. Företaget bildades 2014 med målet att använda kraftfull protonacceleratorteknologi för att lösa utmaningen med att hitta en praktisk neutronkälla för BNCT att använda på sjukhus.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt mycket noggranna dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch marknadsför RayStation dosplaneringssystem till kliniker över hela världen. Produkter från RaySearch distribueras dessutom genom licensavtal med ledande medicintekniska företag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och företaget är listat i NASDAQ OMX Stockholms Mid Cap-segment.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

 
Theodore Smick, CEO, Neutron Therapeutics Inc.
Telefon: +1 978-325-6081
ted.smick@nt-bnct.com